Kvalita péče ve Vítkovické nemocnici

Vítkovická nemocnice úspěšně obhájila certifikát kvality poskytované péče.

Nemocnice prošla auditem Spojené akreditační komise ČR a dokázala tak, že i nadále svým pacientům poskytuje kvalitní péči a zajišťuje jim nejvyšší možné bezpečí. Nemocnice se tak díky certifikátu, který uděluje komise vždy na dobu tří let, zařadila mezi 46 zdravotnických zařízení, garantujících bezpečí a kvalitu. „Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům je v naší nemocnici prvořadým a trvalým cílem,“ vysvětluje ředitel Vítkovické nemocnice MUDr. Petr Uhlig s tím, že ocenění například potvrzuje, jak zdravotnické zařízení naplňuje požadované standardy řízení kvality, managementu či standardy diagnostických postupů. Během auditu však byla sledována také péče o pacienty, její kontinuita či dodržování práv pacientů. Zdravotnické zařízení musí prokázat, že řízení kvality v tříletém období mezi akreditačními šetřeními je funkční a účelné, přičemž předkládá konkrétní měřitelné výsledky průběžně sledovaných parametrů kvality.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!