Laparoskopická fundoplikace

Laparoskopická fundoplikace je velmi moderní operační postup, který se používá k léčení hiátové kýly a dále u pacientů, kteří mají pálení za hrudní kostí, zasahující někdy až do krku, v případě, že konzervativní léčba nemá dobrý efekt.

SUMMARY

Laparoscopic fundoplication is a very modern surgery which is used in the treatment of hiatal hernia, as well as in patients with heartburn that sometimes spread all the way to the neck and the conservative treatment is not effective.

Subjektivní příznak pálení žáhy se vyskytuje poměrně často, odborně tento stav nazýváme pyróza. Během života se tyto obtíže objeví asi u 40 % populace. Pálení žáhy se objevuje, když se žaludeční obsah dostane do jícnu. Medicínská terminologie tento jev nazývá reflux. Objevuje se nejčastěji po tučném a kořeněném jídle. Pálení se však může objevovat i bez souvislosti s jídlem či pitím. Pacient je k laparoskopické fundoplikaci indikován po gastroenterologickém vyšetření, které zahrnuje gastroskopii a rtg žaludku s nálezem hiátové kýly.

Pro pálení žáhy se pacienti doporučují k operačnímu výkonu tehdy, když užívané léky, jejichž úkolem je tlumit tvorbu žaludeční kyseliny a napomáhat správné funkci přechodu mezi jícnem a žaludkem, nejsou dostatečně účinné. Laparoskopicky se dnes nejčastěji provádí založení Nissenovy-Rosettiho fundoplikace pro reflexní nemoc jícnu a různé typy hiátových hernií. K operačnímu výkonu potřebujeme základní a speciální instrumentárium pro endoskopické operace. Po zavedení tří trokarů o průměru 10 mm a dvou trokarů o průměru 5 mm detekujeme stav jícnového hiátu.

Dále preparujeme pomocí harmonického skalpelu oblast jícnového hiátu. Při preparaci uvolníme abdominální jícen, což nám usnadní založení manžety. Manžeta by měla být 25-30 mm široká, volně naložená kolem mobilizovaného abdominálního jícnu se zavedenou žaludeční sondou (sonda slouží k tomu, aby nedošlo k zaškrcení ezofagu, čímž se vyhneme pooperační dysfagii). Obě části manžety uchopíme do kleští (endobabcock) a před jícnem sešijeme. Dále dvěma stehy zúžíme za jícnem hiát. Šití můžeme provádět dvěma způsoby. Uzly zakládáme buď intrakorporálně pomocí endojehelce, nebo extrakorporálně, kdy je dotahujeme speciální tyčinkou přes trokar.

Endoskopické šití a uzlování vyžaduje nácvik, proto tento operační výkon provádí pouze zkušení lékaři. Samotný operační výkon končíme celkovou revizí, kontrolou krvácení a odstraněním sondy. Tento výkon trvá přibližně 90 minut. Pacient cítí po operaci okamžitou úlevu. První dny po operaci smí jíst tekutou až kašovitou stravu a následně přechází na svůj stravovací režim. V období prvních 56 týdnů po operaci se doporučuje stravu dobře kousat a hodně zapíjet. Během dvou měsíců se pacient vrací do normálního rytmu života.


Mgr. Dagmar Adámková Korbuthová1 Dana Šlechtová2 AKH – Linz, Rakousko1, Katedra fyzioterapie a ergoterapie Ústav zdravotních studií UJEP Ústí nad Labem2 (a.dagmar@email.cz)

Ohodnoťte tento článek!