Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Hysterektomie je jedna z nejčastějších gynekologických operací. Tradičně se může provádět přístupem abdominálním nebo vaginálním. Vaginální přístup je šetrnější, je však při něm obtížnější operativa na adnexech, obtížnost výkonu také vzrůstá s velikostí dělohy a event. přidruženým pánevním patologickým nálezem. Lymfadenektomie vaginálním přístupem není možná.

Podíl laparoskopie na hysterektomii je završením určité etapy vývoje gynekologické operační laparoskopie. Laparosko-picky se zhodnotí nález v pánvi. Posuzuje se především velikost dělohy, pohyblivost adnex, charakter periadnexálních adhezí, stav Douglasova prostoru, stadium endometriózy.

Nález v pánvi rozhoduje o možnosti vaginální hysterektomie. Endoskopický operační výkon se omezí na adnexa a postupné vypreparování oblasti vstupu uterinních plexů k děložním hranám. Dále pokračuje vaginální fáze operace. Taková účast na vaginální hysterektomii se nazývá laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH).

Přednosti LAVH:

minimální traumatizace pacientky

je obecně menší krevní ztráta

je výrazně snížena bolest

jsou redukována antibiotika, parenterální výživa a analgetika

pacientku je možno velmi časně mobilizovat

umožňuje rychlejší návrat domů

umožňuje rychlejší rekonvalescenci

Nejčastější indikace:

uterus myomatosus

recidivující metrorrhagie

benigní hyperplázie endometria

endometrióza

Předoperační příprava zahrnuje dietní režim, oholení genitálu a stěny břišní, výplach pochvy a klyzma. Pro klidný spánek večer před operací podáváme perorálně hypnotikum.

Po operaci (v určených časových intervalech) sledujeme a zapisujeme do dekursu hodnoty fyziologických funkcí, kontrolujeme krvácení, sledujeme bilanci tekutin. K tlumení bolesti podáváme opiáty nebo analgetika. Pro doplnění tekutin nabízíme chladný iontový nápoj. Večer provádíme celkovou hygienickou péči s kompletním převlečením lůžka.

První pooperační den ráno pacientku doprovodíme do sprchy. Další rehabilitační péči zajišťuje rehabilitační pracovnice. Dbáme o správný pitný a dietní režim pacientky, ale co je velice důležité, i o její psychickou pohodu. Ke každé pacientce je nutno přistupovat individuálně. Právě v tom je sestra nezastupitelná, neboť je s ní v neustálém kontaktu. Propuštění do domácího ošetření je možné, podle subjektivních pocitů a objektivního nálezu, již čtvrtý den.

Foto Jaromír Šmída

Laparoskop s pohledem do dutiny břišní

Ohodnoťte tento článek!