Laserová terapie v léčbě popálenin

Laserová terapie urychluje hojení, snižuje bolestivost popálených míst a celkově biostimuluje tělesné struktury. Laser podporuje hojení raných ploch po autotransplantaci, urychluje přihojení transplantátů a pomáhá při rehabilitační péči v terapii jizev k jejich změkčení a vyblednutí.

SUMMARY

Laser therapy enhances healing process, decreases pain of burned areas and stimulates body structures. The laser facilitates the healing of the donor sites after autotransplantation, it improves implantation of the grafts and helps during rehabilitation phase to soften and lighten the scars.

Při popáleninovém úrazu jde o poškození kůže teplem, chemikáliemi, elektrickým proudem nebo zářením. K popáleninám dochází významně častěji u dětí a u starších osob.U dětí se jedná nejčastěji o poškození kůže teplem. Ze všech osob léčených pro popáleninový úraz činí 40 % právě děti. Do pěti let věku se jedná nejčastěji o úraz způsobený vřelou tekutinou – opařením, u dětí starších než pět let o úraz způsobený plamenem a případně vdechováním zplodin hoření.

Kůže je živá tkáň a její buňky poškozuje i poměrně krátké zahřátí na teplotu vyšší než 49 °C. Podle intenzity poškození organismu klasifikujeme popáleniny třemi stupni:

I. stupeň: kůže je zarudlá, postižena je pouze pokožka. Rychle se hojí, avšak postižená kůže se po jednom či dvou dnech odlupuje. Typickým příkladem takové popáleniny prvního stupně je sluneční úžeh. Postižené místo je zarudlé, bolestivé, mírně oteklé, puchýře se netvoří. Může se prohloubit na II. stupeň.

II. stupeň: na kůži se tvoří puchýře a postižené místo je bolestivé. Podle rozsahu se eventuálně může rozvinout šok. II. stupeň se ještě dělí na:

a – Kůže je zarudlá a tvoří se na ní puchýře. Při stržení puchýře je spodní kožní vrstva růžová, postižené místo zůstává prokrveno. Čím silnější je puchýř, tím hlubší je popálenina.b – Hluboké poškození, je bolestivé, spodní kožní vrstva je zpočátku červená, později bledne a mohou se na ní vyskytnout drobné červené tečky (petechie). Po zhojení většinou zůstává na kůži jizva.

III. stupeň: kůže je zničena v celé tloušťce, v některých případech mohou být dokonce obnaženy svaly a kosti. Postižená oblast kůže je voskově bílá, popelavá, špinavě červená nebo hnědá a tuhá. Kůže nebledne účinkem tlaku. Postižená místa nebolí. Dokonce i tehdy, jsou-li jen omezené, vyžadují popáleniny III. stupně vždy specializované lékařské ošetření a často také aplikaci kožního štěpu, aby se zabránilo vzniku rozsáhlé jizvy.

Kazuistika

Děvčátko (14 měsíců) bylo s rodiči na návštěvě u známých, kde na sebe převrhlo asi 100 ml vřelé vody. Opařeninu nechladili, primární ošetření proběhlo v nemocnici v místě bydliště, odkud lékaři děvčátko odeslali na specializované pracoviště. Holčička utrpěla popáleninu I. a-b stupně na 3 % těla, lokalizace na ventrální straně hrudníku, oblast ramene a krku. Při příjmu k hospitalizaci specialisté z popáleninového centra převázali ránu, spodina byla čistá, okolí bez zarudnutí. Přiložili Aquacel Ag a sterilní krytí. Druhý den holčičku propustili do domácího ošetřovaní.

Doporučili promazávat plochy indiferentním mastným krémem a provádět tlakové masáže. Při dalším převazu po čtyřech dnech Aquacel Ag ještě pevně lpí na plochách, odloučen je pouze na krku. Kontrola rány a další převaz proběhly za pět dní, popálená plocha byla klidná. Lékař doporučil 3krát denně promazávat Calcium panthotenicum mastí, po odloučení krust olivovým olejem a provádět tlakové masáže. Děvčátko dostalo speciální kompresivní elastické tričko vyrobené na míru, které má zabránit vzniku keloidních jizev a je potřeba jej nosit 23 hodin denně. Lékaři zároveň doporučili laserovou terapii v místě bydliště.

Na naše pracoviště se dívenka dostala asi tři týdny po úrazu. Popálené plochy byly v úrovni růžové barvy. Biostimulační laser jsme aplikovali první týden denně, a to dávkou 3 až 6 J/cm2. Používali jsme scanner o vlnové délce 670 nm (laser pro plošné ozařování) s modulací paprsku 8 až 10 Hz. Po týdnu byly plochy světle růžové, pozorovali jsme výrazné zlepšení. Pak rodiče s dítětem přijížděli 3krát, poté 2krát v týdnu. Zaměňovali jsme bodový laser, scanner a laserovou sprchu. Celkově jsme laser aplikovali 15krát.

Závěr

Léčba neinvazivním laserem je velmi účinná u popálenin I. a II. stupně v nejrůznějších lokalitách. Expozici zahajujeme co nejčasněji, ale má pozitivní význam v kterékoli fázi léčby popálenin. Laserová terapie u popálenin III. stupně odstraňuje infekce, využívá se protibolestivých a regeneračních účinků. Dochází k urychlení epitelizace a ke kvalitativní a kvantitativní optimalizaci vznikající jizvy, zamezí se tvorbě keloidů.

LITERATURA
Rodinná encyklopedie zdraví. Překl. J. Hořejší, R. Prahl., The British Medical ssociation. Praha: Euromedia Group – Gemini, 1998.
www.popaleniny.cz, bolito.cz

Jana Moudrá Laser terapie, Kyjov (jana-moudra@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!