Lázeňská léčba spojená s edukací

Lázně Luhačovice se dlouholetou tradicí zařadily mezi známá a vyhledávána lázeňská místa. Specializují se na onemocnění dýchacího ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, poruchy pohybového aparátu, nemoci oběhového ústrojí, nemoci onkologické a nemoci z poruch látkové výměny – diabetes mellitus a obezitu.

Diabetes mellitus je onemocnění, které má v současné době velkou prevalenci a stává se tak celosvětovým závažným zdravotním, ale i sociálně-ekonomickým problémem.

V roce 1986 začaly Lázně Luhačovice naplňovat celospolečenský diabetologický program, jehož cílem bylo zajistit léčebnou preventivní péči o pacienty s diabetem. Nová forma lázeňské léčby, jejíž součástí byla větší účast nemocného na jeho ozdravném procesu, omezila tradiční pasivní složky (různé koupele a zábaly) a nahradila je fyzickou aktivitou, edukací a výukou lepších zdravotních návyků. Zpočátku byla léčba čtyřtýdenní, ale vliv celospolečenských změn přinesl i změnu v délce pobytu. V současné době je edukační program čtrnáctidenní a je plně hrazen zdravotním pojištěním.

Edukace

Vlastní edukace probíhá pět pracovních dnů pod vedením lékaře-diabetologa, edukační všeobecné sestry, nutričního terapeuta a fyzioterapeuta. Výuka je zaměřena na základní problematiku onemocnění, akutní komplikace – hypoglykemie, hyperglykemie, pozdní komplikace a nemálo času je věnováno tématu „diabetická noha“. Součástí jsou praktická cvičení v monitorování glykemií, glykosurie, ketonurie a tělesné hmotnosti. Při dietních praktikách si pacienti zkoušejí sestavit jídelníčky, vybírají vhodné potraviny, učí se znát podstatu záměny potravin, vypočítávají si denní energetický příjem. Individuálně probíhá výuka u pacientů s inzulinovou léčbou. Zabývá se technickým zajištěním inzulinové léčby, místem a způsobem aplikace, úpravou léčebného režimu podle samostatné kontroly – selfmonitoringu -a řešením modelových situací.

Fyzická aktivita

Součástí programu je fyzická aktivita a pohyb, který neodmyslitelně patří k životu. I zde je nutná edukace, protože současný moderní způsob života spíše omezuje přirozený pohyb a podporuje sedavý životní styl, který má, jak víme, negativní dopad na naše zdraví. Ve skupině zpravidla polovina dotázaných neprovádí tělesnou aktivitu žádnou, zbylá polovina udává pohyb, který je málo energeticky náročný. Většina pacientů za tělesnou aktivitu považuje pouze procházky, ty jsou sice důležitou součástí léčby, ale bohužel nedostačující, neboť ji zpravidla provádějí maximálně 1 až 2krát týdně. Aktivně sportuje velice malé procento pacientů, a to převážně muži. V prvním týdnu je fyzická aktivita zaměřena na kondiční skupinový tělocvik, který probíhá denně v délce 30 minut, a jejímž cílem je zlepšení fyzické a psychické kondice pomocí pohybové aktivity. V tělocvičně probíhá nácvik jednotlivých cvičení – sestavy.

Pacienti zde mají dostatek času osvojit si doporučená cvičení. Jsou motivováni k převzetí odpovědnosti za své zdraví a ke změně v přístupu ke svému tělu a dalším opatřením. Lázně Luhačovice se rozkládají v údolí říčky Šťávnice obklopeném hustě zalesněnými stráněmi kopců Bílých Karpat, které vytvářejí výborné podmínky pro vycházky do okolí. Chůze je nejčastější fyzickou aktivitou dnešních lidí.

Tato aktivita je finančně nenáročná a technicky jednoduchá a je součástí terénní léčby. Aby přinesla výsledky, musí mít určitou zátěž, intenzitu a délku. Nejkratší turistická trasa měří 1,4 km a ačkoli je krátká, vyžaduje poměrně dobrou kondici. Trasa o délce 2,2 km vyžaduje o něco více vytrvalosti, ale máme i stezky, určené všem, kteří mají rádi procházky lesem v nenáročném terénu. Nejdelší trasa měří 6 km a má turistický charakter. Tuto léčbu určuje lékař po celou dobu pobytu podle zdravotního stavu a fyzické kondice. Napomáhá k dosažení cíle pozvolné redukce váhy u většiny obézních pacientů. Druhý týden je zaměřen jak na pohybovou léčbu, která je doplněná o plavání a léčebný skupinový tělocvik v bazénu, tak na lázeňské procedury. Jednak vodoléčebné -například perličková koupel, vířivá lázeň pro horní a dolní končetiny, střídavé nožní koupele. Dále na masáže – klasická masáž částečná, podvodní masáž a elektroléčba. Celý čtrnáctidenní pobyt je doplněn kulturním a společenským programem zahrnujícím tradiční kolonádní koncerty, představení v Lázeňském divadle a taneční večery s živou hudbou atd.

Závěrem lze říct, že hodnocení absolventů výchovného programu je přínosné. Zdůrazňují skutečnost, že se mohou během pobytu v lázních plně věnovat celé problematice své choroby, a to za podpory edukačního týmu, což za běžných podmínek v diabetologické ambulanci není možné. Výsledkem edukačního programu je výrazný nárůst vědomostí, zlepšení laboratorních výsledků, snížení tělesné hmotnosti a zejména pochopení, že ke kvalitnímu životu jsou důležitá správná rozhodnutí, která vyžadují vůli a která mnohdy bolí. Jedním z nich je záměna sedavého způsobu života za pravidelnou pohybovou aktivitu. Vždyť pravidelnost tělesné činnosti přináší příznivé účinky celkové (snížení tělesné hmotnosti, zlepšení fyzické kondice, zvýšení psychické odolnosti vůči zátěži a stresu apod.) a metabolické (zlepšení kompenzace diabetu, pokles hladiny tuků, zvýšení citlivosti na inzulin). Pobyt ve skupině pacientů se stejným onemocněním současně přispívá ke zvýšení psychické vyváženosti. Z toho vyplývá nezastupitelná úloha výukového pobytu v lázních.


SOUHRN

Ve sdělení se dozvíte, jak je pobyt v jiném prostředí – lázních s vyváženou stravou, pohybovou aktivitou a relaxací – příznivým místem k edukaci diabetiků.

SUMMARY

The article explains why a stay in a different environment -a spa with balanced diet, physical activity and relaxation is an optimal place for diabetic education.


O autorovi: Bc. Alena Koutná, Lázně Luhačovice, a. s. (koutna@lazneluhacovice.cz)

Ohodnoťte tento článek!