Lázeňská léčba u nemocných po CMP

Rehabilitační sanatorium v Karviné-Hranicích poskytuje špičkovou lázeňskou péči se zaměřením na léčbu pohybového ústrojí, zejména stavů po operacích a úrazech, nervových nemocech (mozkové příhody, úrazy, operace a záněty mozku) a léčbu stavů po popáleninách.

Přírodním zdrojem je jodobromová voda s vysokým obsahem jodu, jejíž mineralizace kolísá kolem 50 gramů na litr. Základem současných zdrojů je třetihorní moře, proto je slaná a bývá nazývána solanka. Mezi její hlavní přednosti patří vazodilatační účinek na velké cévy (pokles krevního tlaku), uvolnění svalových a zpomalení degenerativních kontraktur, zlepšení prokrvení, urychlení resorpce zánětlivých výpotků a protizánětlivý a antimikrobiální účinek.

Léčebný pobyt

Pacienti s těžším stupněm postižení jsou ubytováni na oddělení zvýšené ošetřovatelské péče (ZOP). Pro obtížnou adaptaci pacientů po CMP a také podle jejich zdravotního stavu jsou k pobytu přijímáni s průvodcem (manžel / ka, jiný rodinný příslušník), samozřejmě po schválení příslušnou zdravotní pojišťovnou. Doprovod se především aktivně účastní rehabilitačního procesu, seznamuje se zásadami rehabilitace a ošetřování nemocného.

Významnou součástí lázeňské léčby je edukace nemocných. Sestry podávají informace týkající se zajištění ošetřovatelské péče, učí poradit si s běžnými denními činnostmi, jako jsou práce v domácnosti, pohyblivost, hygiena. Během lázeňské léčby jsou pořádány odborné přednášky lékařů o léčbě i prevenci CMP, s důrazem na význam balneologických procedur. Na edukaci se podílejí také logoped, nutriční terapeut i sociální pracovnice, kteří rozšiřují znalosti pacientů v dané oblasti.

Lázeňské terapeutické postupy

Léčebný program je volen individuálně, a to na základě vstupního vyšetření lázeňským lékařem. Léčba nezahrnuje pouze ošetřovatelskou péči, balneoterapii, léčebnou rehabilitaci a fyziatrii, ergoterapii a logopedii, ale i některé sociální služby.

– Balneoterapie je soubor léčebných postupů, které se používají v lázeňském místě pod lékařským dohledem, obvykle po dobu několika týdnů. Využívá se solanka v podobě vanových koupelí o teplotě 36-37 °C po dobu 20 minut, následuje celkový suchý zábal nebo balneace v jodovém bazénu či celkové uhličité koupele (s přísadou plynného CO2). Mají relaxační účinek a patří k nejoblíbenějším procedurám.

Individuální léčebná tělesná výchova (ILTV) využívá speciálních cvičení postižených i nepostižených částí těla k obnově nebo udržení pohybových funkcí a soustředěna ve speciálních tzv. rehacentrech, kde probíhají i další fyzikální terapie. Fyzioterapeut provádí cílený kineziologický rozbor, zaznamenává průběh péče a zdravotní stav konzultuje s lékařem.

Pod odborným vedením probíhá skupinová léčebná tělesná výchova v tělocvičně nebo v rehabilitačním bazénu. Poskytovány jsou i speciální terapie (vertikalizace, škola chůze, ILTV v bazénu, ILTV na přístrojích, rehabilitační ošetřovatelství včetně dlahování či polohování).

– U pacientů v chronickém stadiu onemocnění se využívá fyzikální terapie pro potlačení bolesti, zlepšení prokrvení a snížení spasticity. Zahrnuje termoterapii (parafínové obklady, parafango a termopaky) či termoterapii ledovými kryosáčky.

Ergoterapie (léčba prací) je zaměřena na testování funkčního indexu soběstačnosti (FIS test) a navazující výcvik sebeobsluhy a soběstačnosti v denních činnostech. Po vyšetření se ergoterapeuti zaměřují na nácvik oblékání, osobní hygieny (čištění zubů, mytí rukou), příjmu potravy, přesuny na WC a do sprchy a na zvládání běžných úkonů v domácnosti. Pozornost je věnována i jemné pohybové koordinaci ruky. K pacientům je přistupováno individuálně, podle jejich fyzického i duševního potenciálu. Jejich adaptaci lze částečně usnadnit kompenzačními pomůckami.

– U pacientů s fatickou poruchou je indikována i logopedická péče, s cílem obnovy řečové komunikace, případně nácvik písma či náhradní komunikace. Logoped dává pacientům rady pro domácí péči nebo je doporučuje ke kolegovi v místě bydliště.

Pacient je během pobytu sledován ošetřujícím lékařem (jednou týdně nebo podle potřeby), který může upravit rozpis procedur. Při výstupní prohlídce lékař hodnotí subjektivní i objektivní stav nemocného, dává pacientovi další doporučení. Výsledný efekt lázeňské terapie bývá dlouhodobý a často účinek přetrvává několik měsíců.


SOUHRN

Autorky článku seznamují s lázeňskou léčbou u nemocných po CMP. Přírodním léčivým zdrojem Lázní Darkov je jodobromová voda zvaná solanka, která v kombinaci s léčebnou rehabilitací tvoří základ léčby.

SUMMARY

The authors of the article address balneotherapy in patiens after CVA. In the spa Darkov there is a natural source: water which contains iodine and brome, which in combination with physiotherapy is a main part of the treatment.


O autorovi: Bc. Silvie Haroková, Liběna Polková Lázně Darkov a. s. – Rehabilitační sanatorium silvie.harokova@tiscali.cz polkova.libena@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!