Léčba diabetické nohy pomocí lymfodrenáží

Pacientka byla na našem oddělení hospitalizována pro diabetickou nohu a sekundární lymfedém, které potvrdila lymfoscintigrafie již ambulantně. Základní laboratorní odběry byly negativní až na zvýšenou sedimentaci krve a C reaktivní proteiny. Léčba antibiotiky, použití moderního krytí k hojení ran, manuální a přístrojová lymfodrenáž s následnou kompresivní léčbou včetně rehabilitačního cvičení vedla k úspěšnému zhojení vředů LDK.

SUMMARY The patient was hospitalized at our department with diabetic foot and secondary lymphedema which had been confirmed by lymphoscintigraphy in the outpatient department. The basic blood tests were negative with the exception of increased sedimentation rate and elevated CRP. The antibiotic treatment, modern wound dressings, manual and instrumental lymphodrainage with compression and physiotherapy have lead to successful healing.

O diabetické noze hovoříme v případě zdravotních problémů dolních končetin, které se vyskytují u pacientů trpících cukrovkou. Patří mezi nejčastější komplikace diabetu.

Diabetická noha se projevuje ulceracemi (zvředovatěním), destrukcí tkání nebo těžšími deformitami nohou. Hlavní příčinou je neuropatie (postižení nervů) a angiopatie (postižení cév). Komplikací při hojení diabetické nohy může být například edém dolní končetiny nad defektem. Lymfodrenáž je speciální masáž, která má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy. Tudíž navodit správnou funkci lymfatického systému a tím mimo jiné také snížit otoky. Základy lymfodrenáže, spolu s jinými masážními technikami, sahají až do dob klasické řecké medicíny. Cévy, které vedou „bílou krev – lymfu“, popisuje již Hippokrates nebo Aristoteles.

Vřed na nártu LDK

Částečně zhojený vřed na nártu LDK

Lymfa kolem orgánů má bílou barvu, v podkoží má nažloutlou barvu a je schopná se srážet. Pomocí uzlin je míza filtrována, zachycují se toxiny, bakterie a jiné škodliviny, spouští se tvorba protilátek. Lymfatický systém je tak životně důležitou součástí imunitního systému. Lymfodrenáž lze provádět manuálním způsobem nebo přístrojovou technikou. Manuální lymfodrenáž je soubor uspořádaných speciálních hmatů, které ve svém důsledku slouží k posílení vstřebávacích schopností a transportních funkcí mízního systému.

Přístrojová lymfodrenáž spočívá v technice přerušovaných vzduchových kompresí. Tlaková vlna ve speciálních návlecích tak simuluje práci lymfoterapeuta. Dosažený efekt je u obou metod podobný. Kompresivní terapie je nezbytnou součástí terapie lymfedému a spočívá v použití krátkotažných obinadel. Ve fázi redukce edému je vhodné aplikovat vícevrstevnou bandáž, která je však náročná na aplikaci. Po stabilizaci stavu, kdy otok více než 6 týdnů nemění svou velikost, lze aplikovat kompresivní návleky.

Zhojený vřed na nártu LDK

Vřed na patě LDK

Kazuistika

OA: pacientka (*1953) s onemocněním DM 1. typu na inzulinové pumpě od roku 1978, diabetickou polyneuropatií, ulcus diabeticorum.

FA: Novorapid 10-10-10 j. (vždy půl hodiny před jídlem – celkově 30 j. denně) Detralex, magnesium, vitamin B6, Ascorutin, Milgamma, někdy Wobenzym.

NO: Na obou bércích drobné ektazie. Na PDK perimaleolární edém (okolo kotníků), špatně hmatná pulzace. Na LDK pulzace téměř nehmatná, končetina byla výrazně oteklá, kůže bledá, napjatá, Stemmerovo znamení pozitivní (potvrzení lymfedému stisknutím druhého prstu LDK – k vytvoření řasy na kůži.), výrazná bombáž (nahromadění lymfy a vznik otoku na nártu DK) nártu, kvadrupedické prsty. V oblasti levé paty okrouhlý, neostře ohraničený prokrvácený defekt, místy prosakoval tkáňový mok. Na nártu LDK vřed velikosti 1 x 1 cm s fibrinovým povlakem. Lymfoscintigrafie neprokázala zpomalení lymfatické drenáže. Po vyšetření na kožní ambulanci lékař doporučil pacientku hospitalizovat a zahájit kompletní fyzikální terapii. Pacientku jsme přijali na naše oddělení 16. ledna 2009.

Částečné zhojený vřed na patě LDK

 Částečné zhojený vřed na patě LDK

Místní léčba: Prováděli jsme hydromasáže defektů a světelnou terapii bioptronovou lampou. Do meziprstí jsme aplikovali Octenisept a Imazol, na bérce Leniens mast, na ragády a vřed na nártu LDK Fucidin. Po aplikaci Hydrosorb gelu a Mepilexu bylo možné za 3 dny sterilně sejmout odlučující se kůži z paty, poté jsme přiložili Mepilex Ag. Zároveň jsme prováděli manuální a přístrojovou lymfodrenáž s následnou vícevrstevnou elastickou bandáží krátkotažnými obinadly.

Částečné zhojený vřed na patě LDK

Medikace: Dalacin C 300 mg ŕ 4 h na 15 dní, Detralex 1-0-1, Ascorutin 1-1-1, Magnesium 1-1-1 a Pyridoxin 1-1-1. Po 15 dnech léčby se edém LDK zmenšil, ustalo prosakování tkáňového moku z paty. Defekt na nártu začal granulovat. Po 30 dnech byl defekt na nártu LDK zhojen, na patě byla granulační tkáň, defekt zmenšen bez exsudátu. Pacientku jsme propustili 18. února 2009 do domácího ošetření, poučenou ohledně vyvazování dolní končetiny elastickou bandáží krátkotažným obinadlem. Defekt na patě jsme kryli Mepilexem Ag a doporučili kontrolu na naší kožní ambulanci za 3 dny. Literatura Wald, M.: Diagnóza a léčba lymfedému. Interní medicína pro praxi 2003, č. 8, s. 415-417.

Přístrojová lymfodrenáž


O autorovi: Markéta Strouhalová, Jana Petrů (foto) Kožní oddělení, VN Olomouc (p.etruj@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!