Léčba popálenin formou vlhké terapie

Na oddělení následní péče Nemocnice Třebíč jsou hospitalizováni dlouhodobě nemocní pacienti. K péči o ně patří kromě rehabilitace i léčba chronických ran, v posledních pěti letech formou vlhké terapie.

Při výběru vhodného krytí hraje velkou roli zkušenost sestry a cena krytí. Sestry ONP Nemocnice Třebíč prošly mnoha školicími akcemi a měly možnost seznámit se s nejnovějšími převazovými materiály, kterých je na trhu velké množství. Jedním z těchto materiálů je Urgotul, který na oddělení vyzkoušely v minulém roce. Urgotul je neadherentní lipido-koloidní krytí tvořené polyesterovou mřížkou impregnovanou hydrokoloidními částicemi rozptýlenými ve vazelínové matrici. Vlhké prostředí urychluje proces hojení, proto se používá při péči o bércové vředy, dekubity, popáleniny, místa po odběru kožního štěpu, dermabraze a traumatická poranění. Výhodou krytí je i bezbolestné odstraňování a nepřilnavost k ráně. Urgotul se stříhá podle velikosti rány, výměna krytí se provádí jednou za dva až tři dny.

Kazuistika

Dne 11. 1. 2004 se pacientka M. N. (r. 1953) doma opařila odvarem z heřmánku. Dle překladové zprávy měla epileptický záchvat. Pacientka se léčila od 13 let s epilepsií a v minulosti již byla hospitalizována s popáleninou pravého zápěstí s následnou plastikou. Byla chodící, soběstačná, po celou dobu hospitalizace v dobré psychické i fyzické kondici. Opařeninu na břiše si nejprve léčila doma, nedocházelo však ke zlepšení, proto se 26. 1. dostavila k praktickému lékaři, který doporučil chirurgické ošetření. Téhož dne byla pacientka přijata na chirurgické oddělení, kde lékař diagnostikoval popáleninu II. stupně v pravém mezogastriu o velikosti 20 x 15 cm. Popálenina byla v celém rozsahu kryta nekrózou a rána zapáchala. Ošetřování spočívalo v postupném snesení nekrózy a lokálním ošetřování mastí Dermazin. Výhledově lékaři u pacientky plánovali plastickou operaci. Dne 17. 2. 2004 byla pacientka přeložena na oddělení následné péče.

Následná péče

Dne 17. 2. 2004 byla velikost rány 21 x 13 cm. V pravém okraji rány byl žlutý povlak 2 x 1 cm, na zbylé ploše defektu granulační tkáň. Mírná serózní sekrece. Okolí rány bylo klidné. Vzhledem k druhu rány a možnosti bezbolestného převazu jsme k ošetření použili krytí Urgotul. Okolí bylo ošetřeno Cutasepetem G, oplach rány byl proveden fyziologickým roztokem. Na sekundární krytí byl použit Vliwasoft a Surgipad. Nemocná lokální léčbu velmi dobře snášela. Převazy jsme prováděli jednou za dva až tři dny. Dne 27. 2. 2004 byla velikost rány 14 x 6 cm. Defekt se nadále zmenšoval, došlo k výrazné granulaci po celé ploše, od okrajů se rána epitelizovala. Okolí bylo po celou dobu léčby klidné. Vzhledem k příznivému hojení popáleniny a po konzultaci s lékařem bylo možno ustoupit od plánované plastické operace. Dne 19. 3. 2004 byla velikost popáleniny 11 x 6 cm. Před propuštěním pacientky do domácího ošetřování jsme zkontaktovali sestru z agentury domácí péče, která převaz prováděla rovněž krytím Urgotul, a to až do úplného zhojení rány.


O autorovi: konecny.p@volny.cz, Oddělení následné péče, Nemocnice Třebíč

Ohodnoťte tento článek!