Léčba závislých žen

Před 40 lety vzniklo v Československu první specializované zařízení pro léčbu závislých žen.

Ilustrační foto

Dne 11. října 1971 pod vedením doc. Jaroslava Skály, CSc. a prof. Jiřího Hellera zahájilo v Lojovicích u Prahy činnost oddělení pro léčbu žen závislých na alkoholu a jiných návykových látkách. Oddělení bylo organizačně začleněno pod protialkoholní oddělení „U Apolináře“. Přizpůsobením Skálova apolinářského léčebného systému potřebám žen, jeho postupným rozvíjením a rozšířením o doléčovací program, rodinnou terapii a činnost svépomocné organizace pro abstinující závislé ženy byl vytvořen specifický komplexní léčebný program.

Léčebný program se opíral o systém s léčebným režimem (včetně proslulého bodovacího systému), psychoterapií, ergoterapií, farmakoterapií, sportovní terapií a dalšími strukturovanými aktivitami. Ve všech složkách byl specificky přizpůsoben ženám.

Ke změně – oproti apolinářskému programu – došlo v prodloužení délky léčby, rozšíření léčebného programu o relaxační techniky a teoretických témat, v edukaci, v systému fyzické zátěže a přetvoření bodovacího systému na informační, jehož významnou složkou je zpětná vazba. Systém následné péče byl rozšířen na samostatný systém v rozsahu 17 týdnů. Poté, co byl lojovický objekt, ve kterém léčebna sídlila, vrácen v restituci původním majitelům, pokračuje od roku 2002 program léčby žen v Praze „U Apolináře“.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!