LEDEN

BRNO

10. ledna 2013 Prohlubující inovační kurz Bazální

stimulace® Pořadatel: NCO NZO ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace®, s. r. o. Místo konání: Brno Kontakt: www. nconzo.cz Pozn.: Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace® je registrován u APSS ČR (4 kredity). Lektoruje PhDr. K. Friedlová.
14.–18. ledna 2013 – 1. část CK v audiometrii 1. část Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel. 543 559 583, skoumalova@nconzo.
cz Pozn.: Pro všeobecné sestry z ORL pracovišť, z audiologických a jiných pracovišť provádějících audiometrické vyšetření. Na lednovou 1. část kurzu navazuje 2. část v termínu 4.–8. 3. 2013 a 3. část 13.–17. 5. 2013.
16.–18. ledna 2013 Prohlubující kurz biografie klienta Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Mgr.
Helena Komínková, tel. 543 559 527, kominkova@nconzo.cz, Ing. Alena Obstová, tel. 543 559 517, obstova@ nconzo.cz Pozn.: Pouze pro absolventy CK Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta.
21.–25. ledna 2013 CK Umělá plicní ventilace Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Mgr. Zuzana Hasalová, tel. 543 559 561, hasalova@ nconzo.cz Pozn.: Pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře.
27.–29. ledna 2013 CK Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů Pořadatel: NCO NZO Místo konání: NCO NZO, Brno Kontakt: Mgr. Helena Komínková, tel. 543 559 527, kominkova@nconzo.cz, Ing. Alena Obstová, tel. 543 559 517, obstova@ nconzo.cz Pozn.: Pro všeobecné sestry a zdravotnické asistenty, součástí je 8 hodin individuální praxe ve FN Brno.

JIHLAVA

14.–15. ledna 2013 Základní kurz Bazální stimulace® Pořadatel: Gentura – vzdělávací a poradenský servis ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace®, s. r. o. Místo konání: Jihlava Kontakt: gentura@gentura.cz Pozn.: Základní kurz Bazální stimulace® je akreditovaný MZ ČR (14 kreditů), MPSV ČR, MŠMT ČR a MZ SR (18 kreditů).

KARLOVA STUDÁNKA

23.–27. ledna 2013 XVIII. dny RAPPL Pořadatel: ČLK spolu s Rinologickou sekcí České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku, ČSAKI a ČPFS ČLS JEP Místo konání: Karlova Studánka Kontakt: tel. 554 798 263, 775 757 896, scholzova@k.studanka.cz, www.k.studanka.cz/rappl/, www.
pneumologie.cz

OSTRAVA

7. ledna – 18. března 2013 Hemodialýza a jiné očišťovací metody krve Téma: Problematika chronické a akutní dialýzy, peritoneální dialýzy, kontinuálních očišťovacích metod Pořadatel: IPVZ Místo konání: Interní klinika, FTNsP, Ostrava Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: Odborná stáž

PRAHA

7.–11. ledna 2013 Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s IPVZ Místo konání: Centrum diabetologie, IKEM, Praha Kontakt: PhDr. Eva Morávková, moravkova@ ipvz.cz, www.ipvz.cz Pozn.: Školitel prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., specializační odborná stáž je určena pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a pro podiatrické sestry. 10. ledna 2013 Pracovní schůze Virové infekce a imunita Pořadatel: ČSAKI Místo konání: Lékařský dům, Praha Kontakt: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., tel. 224 432 017, petr.
pohunek@lfmotol.cuni.cz 10.–11. ledna 2013 Kurz Diabetologie I. – základy Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: PhDr. Eva Morávková, moravkova@ipvz.cz, www.ipvz.cz Pozn.: Vedoucí prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., určeno pro praktické lékaře a internisty.
14.–18. ledna 2013 Edukace a léčba diabetiků léčených inzulinem Téma: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selfmonitoringu. Praktická stáž během kurzu pro pacienty. Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s IPVZ Místo konání: Centrum diabetologie, IKEM, Praha Kontakt: PhDr. Eva Morávková, moravkova@ipvz.cz, www. ipvz.cz Pozn.: Školitel prof. MUDr.
Alexandra Jirkovská, CSc., specializační odborná stáž je určena pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a pro edukační sestry. 17. ledna 2013 Kurz Od odborného článku k medicíně založené na důkazu… Téma: Vyhledávání odborných medicínských informací ve veřejně dostupných portálech Národní lékařské knihovny a zdroje pro medicínu založenou na důkaze očima lékaře Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 17.–18. ledna 2013 Kurz Právní aspekty poskytování zdravotních služeb Téma: Informovaný souhlas, odmítnutí péče, péče bez souhlasu, ochrana soukromí a nakládání se zdravotnickou dokumentací. Právní odpovědnost zdravotnického pracovníka a poskytovatele zdravotních služeb.
Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 18.–19. ledna 2013 CK Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy Téma: Základní pojmy, historie, prevalence. Alergeny – charakteristika, klasifikace, zkřížení reakce.
Monitorování zánětu. Klinické vyšetření v alergologii. Funkční vyšetření plic.
Edukace pacienta – edukační proces.
Prevence v alergologii. Specifická alergenová imunoterapie. Ošetřovatelská péče o pacienty na SIT. Farmakoterapie v alergologii. Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.
ipvz.cz Pozn.: Modul T2: Základy alergologie.
21.–25. ledna 2013 Kurz Hematologie a transfuzní lékařství pro nelékaře – modul II.
Téma: Hemostáza a vyšetřovací metody hemostázy Pořadatel: IPVZ Místo konání: ÚHKT, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 21.–25. ledna 2013 Odborná stáž Funkční plicní vyšetření Téma: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků v oboru, aktivní práce v laboratoři funkčního vyšetření Pořadatel: IPVZ Místo konání: katedra pediatrie, Thomayerova nemocnice, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 21.–25. ledna 2013 Kurz Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví Téma: Rozpoznávání stavů ohrožujících bezprostředně život a výkony první pomoci k zastavení zevního krvácení, k obnovení a udržení průchodnosti dýchacích cest a základní neodkladná resuscitace. Kurz je složen z jednodenní teoretické a půldenní praktické části podle daných termínů, ukončen ověřením znalostí. Pořadatel: IPVZ Místo konání: IPVZ, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 22. ledna 2013 Kurz Obecná psychiatrie – pokračování Téma: Popis psychopatologie duševních poruch, syndromy v psychiatrii, diagnostický proces, diferenciální diagnóza, nozologický závěr Pořadatel: IPVZ Místo konání: katedra psychiatrie, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 23. ledna 2013 Kurz Epidemiologie nového problému v ČR – virová hepatitida E Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 23. ledna 2013 Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz Pozn.: Specializační předatestační kurz.
24. ledna 2013 Mosty porozumění Téma: Ošetřovatelství napříč zeměmi Pořadatel: VFN Praha spolu s ČAS Místo konání: VFN Praha Kontakt: Mgr. Zuzana Máchová, tel. 224 964 913, zuzana.
machova@vfn.cz Pozn.: Účastnický poplatek 2500 Kč, pro mimopražské účastníky hrazen z fondů EU.
26. ledna 2013 Jak komunikovat s rodiči a kolegy, když se miminko nenarodí zdravé Téma: Seminář zaměřený na zvládání obtížné situace, se kterou se každá porodní asistentka při své práci setkává. Pořadatel: Unie porodních asistentek (UNIPA) Místo konání: Praha Kontakt: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, tel.
734 637 379, klicova@unipa.cz Pozn.: Lektorka Mgr. Terezie Hradílková, přihlášku a podrobné informace najdete na www.unipa.cz 28. ledna – 1. února 2013 Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií Téma: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní porucha u diabetiků s chronickým renálním selháním. Praktická stáž v endokrinologické ambulanci.
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s IPVZ Místo konání: Centrum diabetologie, IKEM, Praha Kontakt: PhDr. Eva Morávková, moravkova@ipvz.cz, www.ipvz.cz Pozn.: Školitel MUDr. Jana Brunová, CSc., specializační odborná stáž je určena pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie.
28. ledna – 1. února 2013 CK Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a management zdravotnických zařízení Téma: Hlavní důraz je kladen na témata související s aktuálními praktickými problémy a novinkami ve zdravotnictví – zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách, vykazovaná péče a DRG a další očekávané změny ve zdravotnictví. Pozornost je věnována také strategickému řízení a nácviku manažerských a komunikačních dovedností. Pořadatel: IPVZ Místo konání: IPVZ, Praha Kontakt: www.ipvz.cz 31. ledna 2013 Kurz likvorologie Téma: Signály nebezpečí, imunitní odpověď jako integrující součást zánětu. Centrální nervový systém – charakteristiky obranné a poškozující zánětové reakce. Likvor jako cenný zdroj informací o stavu CNS. Analytické aspekty detekce intratekální syntézy imunoglobulinů. Likvorologie v neurointenzivní péči – co nám likvor může a co nemůže prozradit a poradit.
Multimodální monitorace mozku aneb mozkovou tkáň a extracelulární tekutinu lze dnes již také vyšetřovat! Pořadatel: IPVZ Místo konání: Hotel ILF, Praha Kontakt: www.ipvz.cz

Ohodnoťte tento článek!