Leonardo da Vinci a Europass

Ve dnech 8.-9. listopadu se v německém Bonnu konala konference k 10. výročí založení výměnného a vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Účastníci ze všech států EU měli možnost podělit se tu o své zkušenosti se vzděláváním ve svých nebo zahraničních zemích.

První den byl věnován vzdělávacím programům, které jsou součástí programu Leonardo da Vinci (Comenius pro střední školy, Erasmus pro vyšší a vysoké školy a speciální program Grundtvig pro vzdělávání dospělých v různých pracovních oborech). Přednášky probíhaly ve čtyřech sekcích. První jednala o mezinárodních výměnných bakalářských a magisterských programech, druhá byla na téma národní a evropské mobility, třetí se zabývala zajišťováním kvality výměnných a vzdělávacích programů, ve čtvrté se hovořilo o programu kvality a kompetencí programu Leonardo da Vinci a byl představen Europass.

Co je to vlastně Europass?

Evropa se v oblasti vzdělávání sjednotí a lidé, kteří zde žijí, si budou moci vybrat, kde budou chtít studovat nebo pracovat. Všichni budou mít Europass, který bude obsahovat řadu údajů: životopis, vzdělání, proběhlé praxe, diplomy, vysvědčení jazykového portfolia (shodný jazyk pro EU – mluvilo se o němčině) a všechny ostatní znalostní zkoušky a kompetence. Bude založena elektronická forma Europassu, kde se budou muset všichni zaregistrovat v registru a pak nebude v celé EU problém si informace ověřit. (Europass není jenom vize, ale je už vytvořen http://eu.daad.de, http://www.europass-berufsbildung. de/fragebogen, http://eu. daad. de/arbeitsstelle-ev/europass/main. html, http://www. cedefop. eu. int/transparency/cv. asp, http://www.hrk.de/564.html). Zatím jsou zpracovány cíle, obsah a náplň. Kvalitu Europassu i přípravy na něj garantují kvalitní mentoři (např. školící sestry či jiní školící pracovníci, kteří vedou svěřené studenty, pracovníky, učně apod. a zodpovídají za ně) na jednotlivých pracovních úsecích, vzdělávacích centrech, školách, praxích, v univerzitních nemocnicích. Začátek pilotní fáze praktické aplikace Europassu je stanoven na 31. leden 2005, kdy bude v Luxemburgu konference k projektu Leonardo da Vinci v nové podobě. Pilotní fáze bude v probíhat do roku 2008, kdy bude provedena evaluace. Druhý den konference byl rozdělen do několika workshopů, které probíhaly ve 12 sekcích. Desátá byla určena zdravotnictví a ošetřovatelským profesím.


Bc. Vlasta Koudelková, katedra ošetřovatelství, JU ZSF, České Budějovice, koudy@zsf.jcu.cz

Ohodnoťte tento článek!