Lev stojící na naší straně – enzymoterapie

Sužující postižení těžko hojitelnými ranami, jež bývají finálními produkty nekrotizujících procesů vzniklých v důsledku špatného prokrvování, mívá další dramatické zápletky.

Podvyživený a oslabený terén je snadnou kořistí patogenních mikrobů, jejichž přítomnost je pro zdravého jedince bezvýznamná, leč v případě výše uvedeném způsobují nepříjemné a nebezpečné zánětlivé komplikace. Máme-li úspěšně podchytit vznikající problém, oddálit vytvoření rány, či uspíšit léčení, nesmíme podcenit proces protizánětlivého působení.

V tomto duchu je třeba připomenout možná stále ještě ne plně doceňovanou úlohu velikého spojence. Lev, který opravdu stojí na vaší straně, je fenomén zvaný enzymoterapie.

Něco o enzymech

Životopis enzymů je ságou o mnoha dějstvích. Pro náš účel si pouze připomeňme, že jich existují tisíce a koloběh jejich vzniku, aktivací, přeměn a účasti na ději v organizmu je složitý.

Enzymy mají bílkovinovou povahu a liší se počtem aminokyselin, z nichž je každý z nichsložen. Podle účinků se řadí do šesti skupin. V případě potřeb volíme skupinu tzv. proteolitických enzymů rostlinné nebo živočišné povahy.

Litický účinek v praxi znamená schopnost enzymů rozkládat látku bílkovinného charakteru. Kupříkladu rozkladem fibrinu zamezují tvorbě a usazování sraženin. Důležitá je schopnost štěpení bílkovin, které tvoří zánětlivá ložiska. Excelentním příkladem využití, v tomto případě enzymů rostlinného původu při likvidaci zánětlivých ložisek, je použití směsi těchto enzymů sdružující se pod zkratkou WOBE -enzymy. Nejznámější z preparátů je Wobenzym a Phlogenzym.

Nejznámější enzymy

Bromelain získávaný ze zralých plodů ananasu či Papain, jenž je obsažen v plodu papáji, jsou asi nejznámějšími enzymy rostlinného původu. Jsou nedílnou součástí preparátů, jež si ruku v ruce s ostatními protizánětlivými látkami kladou za cíl očistu měkkých tkání od zánětů.

Bromelain zabraňuje zejména rozvoji otoků, Papain snižuje množství imunokomplexů způsobujících některá autoimunitní onemocnění. Kombinací těchto enzymů lze eliminovat záněty a pozitivně ovlivnit imunitní systém.

Novinky v enzymoterapii

Mimořádně zajímavým se jeví nově objevený enzym serrapeptidáza.

Japonští vědci již před pětadvaceti lety odhalili jeho vysokou schopnost štěpit bílkoviny. Enzym produkuje bourec morušový, který jím rozkládá bílkovinná vlákna kokonu, jenž mu v určité fázi vývoje slouží jako dočasný příbytek. Je asi zbytečné připomínat, že bílkovina kokonu má stejnou strukturu jako bílkovinná ložiska zánětu.

Klinické studie potvrdily, že štěpící schopnosti serrapeptidázy výrazně převyšují účinky ostatních proteolytických enzymů, což sebou nese i vysoký protizánětlivý efekt. Průběh a doba bakteriálního onemocnění je výrazně zkrácena. Významným doplňkem rostlinné sestavy enzymů je enzym živočišného původu, trypsin.

Jedním z jeho významných účinků je snižování hustoty krve.

Enzymy a jejich užívání

Příjemné je, že se enzymy přes původní pesimismus vycházející ze skepse spojené se vstřebáváním velkých molekul, zhruba v 70 % vstřebávají stěnou střevní. Pro úspěšné užívání enzymu z hlediska jeho efektivity je nezbytné dodržovat několik podmínek.

Enzymy se užívají nejméně 2 hodiny po posledním jídle a alespoň půl hodiny před jídlem následujícím.

Nerozkousané tablety je třeba zapít nejméně čtvrtlitrem vody. Ač enzymy bývají před působením kyselých žaludečních šťáv chráněny obalem, přesto nesprávné užívání snižuje vstřebávání, a tím i jejich účinek.

Při polykání enzymů netrpíme nepříjemným pocitem moderního člověka, že se chpeme chemií“. Vpravujeme do sebe látky, jež zejména v případě rostlinných enzymů vznikly v té nejdivočejší a nejpanenštější přírodě a byly k dispozici již v době, kdy západní medicína byla ještě v prenatálním vývoji. Je nepochybné, že od té doby učinila obrovský skok kupředu a o to zajímavější je, že vedle tohoto pokroku se stále úspěšně drží látky, jež kdysi bývaly doménou tajuplných šamanů.

Užívání enzymů přinese jistě mnoho užitku nejen těm, kteří zápasí s nepřízní osudu, ale i těm, kteří s jejich pomocí touží zmírnit následky naší komplikované doby. Mnoho štěstí!


SOUHRN

Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, rostlinného či živočišného původu, jež mají pro svoji schopnost štěpit bílkoviny nezastupitelné místo v procesu eliminace zánětlivých ložisek.

SUMMARY

Enzymes are plant or animal proteins that, due to their ability to break down proteins, have an integral role in elimination of infection loci.

ZDROJ Leibold, G.: Enzymy při prevenci a léčbě. Praha, Pragma. 2002. www.mucos.cz (Veřejnost)


O autorovi: Alena Králová 1, Dagmar Svobodová 2 Lékárna Holoubkov 1 Lékárna lékařský dům Žďár, Rokycany2 (mta.kral@mybox.cz)

Ohodnoťte tento článek!