Liga proti rakovině

PREVENCE PLICNÍ RAKOVINY JE HLAVNÍM LETOŠNÍM TÉMATEM LIGY PROTI RAKOVINĚ.

Počet onemocnění na zhoubný nádor plic v ČR ročně stoupá o 1,5 %, podle predikcí jím loni onemocnělo 7000 Češek a Čechů. V 90 % se podílelo na vzniku zhoubné nemoci kouření. S narůstajícím kuřáctvím žen výrazně stoupá rakovina plic právě u nich, u mužů lze pozorovat mírný pokles. Kouření, aktivní i pasivní, patří k hlavním rizikovým faktorům bronchogenního karcinomu. Dalšími rizikovými faktory jsou vystavení toxickým látkám v zaměstnání, znečištění ovzduší, emise radioaktivních látek, zánětlivá a fibrotická plicní onemocnění, CHOPN a rodinná či genetická zátěž. Uvažuje se i o některých faktorech výživy, to vše při určité genetické vloze. Lékaři ročně zjistí téměř 80 000 nových případů rakoviny, 27 000 pacientů zemře. Celkem žije v ČR 460 000 lidí, kteří rakovinu mají nebo měli. Ke včasnému odhalení zhoubné nemoci, a tím i snížení úmrtnosti přispívají screeningové programy – rakoviny prsu a čípku u žen a rakoviny tlustého střeva a konečníku u žen i mužů. Účast ve screeningu je dobrovolná, a tedy nižší, než by pro včasný záchyt bylo potřeba. Stát proto od tohoto roku podpořil projekt, v němž zdravotní pojišťovny zvou na vyšetření adresně své pojištěnce z rizikových skupin, kteří na prevenci nechodí.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!