Liga proti rakovině Praha oslavila 20 let své existence

I v letošním jubilejním 20. roce sv é existence uspořádala 12. května Liga proti rakovině Praha veřejnou sbírku na území celé ČR .

Liga proti rakovině si jako jedna z prvních neziskových organizací, která po roce 1989 vznikla, klade za cíl snížit úmrtnost na zhoubná nádorová onemocnění v ČR. K dosažení tohoto cíle si stanovila 3 hlavní dlouhodobé programy: soustavnou informovanost veřejnosti o nádorové prevenci, snahu o zlepšení kvality života nádorově nemocných, podporu onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizaci či kompletizaci onkologických center.

Květinovou sbírku každoročně provází apel na veřejnost ve věci nádorové prevence. Letos se liga zaměřila na rostoucí výskyt zhoubných nádorů prostaty. V posledních letech byl totiž nárůst nově hlášených nádorů prostaty natolik masivní, že předstihl i dosud nejčastější karcinomy plic. Liga proto vyzývá muže, kteří dovrší věk 50 let, aby navštívili urologa. Současné diagnostické metody totiž umožňují zachytit i velmi raná stadia onemocnění a tím výrazně zvyšují šance pacienta na úplné vyléčení. Zájemci, kteří letos 12. května nepotkali „kytičkáře“, mohou až do 30. září posílat dárcovské SMS zprávy ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč a Liga proti rakovině Praha z ní získá 27 Kč.

Ohodnoťte tento článek!