Lokální léčba ulcus cruris – stručný přehled

Při léčbě ulcus cruris máme v současnosti k dispozici množství kvalitního krycího materiálu. Pro správné použití a zajištění optimálního výsledku jsou nutné znalosti fází hojení ran, znalost léčebného účinku daného krytí, komplexní léčebný přístup a spolupráce pacienta. Klíčová slova: ulcerace, ulcus cruris, lokální léčba, vlhké hojení ran, moderní krycí materiály

SUMMARY
There are various good wound dressing materials that can be used in treatment of ulcus cruris. If we want to use them efficiently and assure the optimal result we need to have sufficient knowledge of healing stages, treatment properties of a chosen dressing. Complex treatment methods and patient’s cooperation is necessary. Key words: ulceration, ulcus cruris, local treatment, wet wound healing, modern dressing materials

V současné době je k dispozici široká nabídka moderních krycích materiálů, které jsou vyvinuty na základě nejnovějších poznatků o hojení ran. Hlavním účinkem těchto přípravků je zajištění vlhkého prostředí k vytvoření přirozených podmínek pro léčbu ulcerací.

Hojení ran ve vlhkém prostředí znamená vytvořit a udržet optimální hydrataci rány (1). Výhodou těchto přípravků je kromě jiného nižší frekvence výměny tohoto krytí.
Správné používání těchto přípravků vyžaduje znalost procesu hojení. Ke správnému výběru krytí je nutné zvážit léčebný účinek daného materiálu, fázi hojení, ale i intenzitu sekrece.

Nejčastěji používané přípravky vlhkého hojení

Hydrogelové krytí: Patří k hydrofilním přípravkům s vysokým obsahem vody, které jsou schopny rehydratovat suché tkanivo, ale i absorbovat sekret. Aplikují se v případě nekrotických a suchých ran, kde je pouze minimální sekrece. Jsou dostupné jako amorfní gely nebo gelové kompresy (s polyuretanovou nosnou fólií). Amorfní gely můžeme ponechat v ráně 2–3 dny, gelové kompresy až 7 dní. Amorfní gely vyžadují sekundární krytí. Opatrnost je nutná u pacientů se sklonem k ekzematizaci, protože hydrogely mohou obsahovat potenciální alergeny (lanolin, fragrance atd.).

Hydrokoloidy: Krytí, které po kontaktu se sekretem rány vytváří gelovou hmotu k následnému zajištění vlhkého prostředí, se aplikuje na ránu s čistou spodinou a se středně silnou exsudací. Kontraindikací jsou infikované a silně secernující rány. V ráně může zůstat až 7 dní.

Alginátové krytí: Jedná se o přípravky z mořských řas s čisticím efektem, které mají značnou nasávací schopnost jednak na sekret rány, jednak i na hnis a bakterie, proto se využívají na silně exsudující a infikované rány. Vlákna alginátu spolu se sekretem rány se mění na gel. Algináty mají také hemostatické účinky. Nevhodné jsou na suché rány a rány pokryté suchou nekrózou. Výměna obvykle každé 2–3 dny.

Mokré krytí TenderWet: Savé polštářky využívané ve fázi čištění rány, ale i ve fázi granulace. Používají se k mechanickému débridementu. Aktivují se Ringerovým roztokem.
V ráně se ponechávají 12 či 24 hodin (závisí na přípravku).

Prostředky s aktivním uhlím: Krytí využívané v případě defektů se silnou sekrecí se aplikuje na rány v době čištění a granulace. Krytí obsahuje aktivní uhlí, na které se absorbuje exsudát, bakterie a molekuly páchnoucích látek, čímž se podílejí na redukci zápachu. Krytí je nutné udržovat ve vlhkém stavu, není vhodné na suché rány (z důvodu možnosti přischnutí ke spodině rány). Využívají se při silně secernujících ránách. Výměna v případě objevení se zápachu či při prosáknutí obvazu.

Hydroaktivní krytí: Krytí k použití absorpce velkého množství exsudátu, proto se využívají při ulceracích vředů se silnou sekrecí.
Pěnové polyuretanové krytí: Neadherentní krytí z měkkého polyuretanového materiálu s póry s drenážní a absorpční kapacitou, redukující i zápach.
Hydropolymerové krytí: Vnitřní vrstva krytí obsahuje hydroaktivní částice. Použití při středně a silně secernujících ránách.

Krytí z hydrovláken: Novější forma neadherentního krytí s vysokou absorpční a retenční schopností. Aplikují se u silně secernujících ran, kde jejich vlákna absorbují exsudát bakterie za vzniku gelu. Jsou schopné absorbovat až 25krát větší množství tekutiny, než je jejich hmotnost. Hydrovlákna jsou vyrobena ze 100% hydrokoloidu.

Krytí ze síťových materiálů: Gázové tkaniny impregnované masťovými základy anebo jinými účinnými látkami. Aplikace na středně až mírně exsudující rány ve stadiu granulace a epitelizace.
Enzymatické prostředky: Přípravky obsahující hydrolytické enzymy, proto se využívají na ulcerace s fibrinózním povlakem a nekrózou. Jejich aplikací dosáhneme tzv. enzymatického débridementu k vyčištění spodiny defektu. K účinnosti enzymu je nutné, aby rána byla vlhká. Patří sem kolagenázy a fibrinolytika.
Přípravky s kyselinou hyaluronovou: Ovlivňují hojení tím způsobem, že nahradí tkanivový deficit kyseliny hyaluronové. Kyselina hyaluronová podporuje angiogenezi, proliferaci keratinocytů a endoteliálních látek atd.

K dalším přípravkům patří krytí například s obsahem kolagenu nebo na bázi chitoskinu. K vysoko účinným patří také krytí s obsahem růstových faktorů. V případě infikovaných ran využíváme krytí s obsahem antiseptických či antibakteriálních látek.
U každého pacienta je nutno zvolit individuální přístup léčby defektu, kde hlavní roli sehrává příčina chronické rány a jeho zdravotní stav.


O autorovi: MUDr. Andrea Hradiská, Kožní ambulance, Uherskohradišťská nemocnice (hradiska.andrea@post.sk)

Ohodnoťte tento článek!