Lymfodrenáže

Lymfatický otok představuje pro pacienta problém, který jej zatěžuje nejen fyzicky, ale i psychosociálně. Včasná, specializovaná léčba a dispenzarizace v odborných lymfocentrech je vzhledem k většinou celoživotnímu charakteru onemocnění naprostou nutností. Klíčová slova: lymfatický otok, lymfodrenáž manuální a přístrojová, komprese

SUMMARY
Lymphedema poses a physical as well a psychosocial problem for the patient. Early specialized care and dispensarization in lymph centers is necessary due to chronic life character of the disease. Key words: lymphedema, lymph drainage manual and instrumental, compression

Lymfodrenáž je indikována pacientům s otoky – lymfedémy, kteří přicházejí do ambulantních lymfocenter nebo na specializovaná lůžková pracoviště navazující na kožní oddělení zdravotnických zařízení. Léčba je ordinovaná lékařem lymfologem a prováděna vyškolenými lymfoterapeuty.

Lymfedém je nebolestivý, chladný, bledý otok, který zprvu po zatlačení zanechává přechodný důlek, v pozdějším stadiu tuhne, tvoří se fibrotická tkáň a ani tlakem palce nelze důlek vytvořit. Otok je způsoben stagnací tkáňové tekutiny ve tkáních a v podkoží, kdy nedochází k jejímu transportu do lymfatických cév. Výsledkem je zvětšení objemu a hmotnosti postižené končetiny.

Lymfedém lze rozdělit na dvě formy:

* primární – příčinou je vrozená porucha vývoje lymfatických cév,
* sekundární – je důsledkem blokace mízních uzlin nebo cév, druhotným postižením, např. nádorové metastázy, parazitární onemocnění, radioterapií, traumatem, chirurgickým výkonem aj.

Lymfodrenáže

Lymfodrenáže

Lymfodrenáže

Léčba

Úspěšnost léčby lymfedému zvyšuje jeho včasná diagnostika a zahájení komplexní fyzioterapie, která spočívá ve vzájemně se doplňujících, nezastupitelných úkolech:
* péče o kůži,
* manuální a přístrojová lymfatická drenáž,
* bandáže končetin krátkotažnými obinadly,
* speciální podpůrná cvičení.

Smyslem manuální lymfodrenáže je povzbuzení proudění a odtoku nadbytečné mízní tekutiny z edematózní tkáně do oblasti otokem nepostižené a tím uvolnění bolestivého napětí. Používáme techniky speciálních hmatů, kdy je důležité respektovat směr toku lymfy tak, aby v průběhu manuálního ošetření směřoval do průchodné oblasti – to předpokládá důkladnou znalost anatomie, fyziologie a topografie lymfatického systému. Při manuální lymfatické masáži se používají velmi jemné, pomalé tahy, nesmí vyvolat bolest; jestliže je lymfatická masáž prováděna vysokým tlakem, dochází k poškození lymfatických cév.

Manuální lymfatická masáž je doplňována i přístrojovou kompresní terapií. Zde je možnost využití různých druhů kompresních přístrojů, pracujících na různých podkladech. U léčby lymfedematiků se velmi dobře osvědčily přístroje na pokladě vzduchové komprese, s vícekomorovým systémem.
Kontraindikací manuální a přístrojové lymfodrenáže jsou recidivující maligní onemocnění, akutní bakteriální onemocnění, záněty žil, záněty v mízním systému, chronická bronchitida nebo nekompenzovaná hypertenze.

Nedílnou součástí léčby lymfedému je aplikace zevní komprese, která udržuje efekt lymfodrenáže. Pro zabezpečení správné funkce komprese je velmi důležité zvolit správnou velikost, správný materiál a typ návleku a důkladné zaškolení pacienta o technice aplikace kompresivní bandáže s ohledem na psychické a sociální aspekty pacienta, jeho schopnost aplikovat bandáž, životní styl, motilitu i věk.


O autorovi: Bc. Drahomíra Ricková, Ordinace dermatologie a lymfologie, Arsderma s. r. o., Ostrava (Rickova. D@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!