management a vzdělávání

Bc. Vladimíra Havlová

edukační sestra v diabetologii, Centrum diabetologie IKEM, Praha

Červenou nití nominace Vladimíry Havlové jsou především její aktivity v oblasti vzdělávání sester, pacientů, ale i lékařů v oblasti edukace diabetiků, u jehož zrodu před více než 20 lety stála. SZŠ v oboru Nutriční terapeut ukončila v roce 1977 a v roce 1994 absolvovala specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelství, léčení a edukace diabetiků. O rok později ukončila postgraduální studium oboru Poruchy metabolismu a výživy a v roce 2012 absolvovala bakalářské studium Sociální práce se zaměřením na edukaci klientů s DM. Od roku 1992 pracuje v Centru diabetologie IKEM a zabývá se edukací v diabetologii. Začala organizovat strukturované programy pro diabetiky, zapojila se do výzkumných projektů, a především do postgraduálního vzdělávání sester i lékařů v oboru Edukace v diabetologii.

V roce 2000 jí byla udělena Plaketa prof. Syllaby, za významný přínos ke zkvalitnění života s DM. Je členkou prezidia Diabetické asociace ČR, v letech 2007 až 2009 byla ve funkci předsedkyně Sekce sester České diabetologické společnosti. Od roku 2008 je předsedkyní Výboru diabetologické sekce ČAS. Za 20 let své edukační činnosti zorganizovala Vladimíra Havlová více než stovku vzdělávacích akcí, byla u zrodu zdravotních výkonů pro sestry v edukaci diabetiků, založila územní organizaci Svazu diabetiků. Organizuje rekondiční pobyty pro diabetiky, spolu s lékaři pořádá intenzivní edukační kurzy pro špatně kompenzované diabetiky, publikuje atd. Stále si však vždy zachovává lidskost, empatii a pochopení pro potřeby pacientů i kolegů. Je výjimečným člověkem, který se nebojí prosazovat a realizovat nové projekty.

Bc. Alan Ryba, DiS.

vedoucí Vzdělávacího centra Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Po absolvování SPŠ dopravní pracoval Alan Ryba v rámci civilní služby v církevním zařízení s bezdomovci a s tělesně a mentálně postiženými dětmi. Ovlivněn těmito zkušenostmi se rozhodl pro studium SZŽ, které v roce 1996 dokončil. V roce 1998 nastoupil k ZZS hl. m. Prahy, kde od roku 2005 působí jako vedoucí Vzdělávacího centra. Tehdy se centrum zaměřovalo především na výuku laiků v první pomoci, Alan Ryba však sestavil tým spolupracovníků, se kterými začal budovat intenzivní a kontinuální vzdělávací systém. Podnětem byly rezervy v jejich profesionalitě a nedostačující příprava v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Pomocí grantových projektů rozšířil vzdělávání na komplexní. Systém připravil a zavedl do provozu a právě jeho osobním přičiněním se tento systém stal vzorem v celorepublikovém měřítku. Ve snaze o zvýšení kvality vzdělávání se však Alan neomezil pouze na svou domovskou organizaci. S kolegy založili profesní organizaci Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR, jejíž cíle jsou zaměřené především na vzdělávání a profesionalitu. Na ministerstvu prosadil a pomohl i legislativně zakotvit specializační vzdělávání zdravotnických záchranářů, podílí se na tvorbě vzdělávacích programů, např. pro řidiče vozidla ZZS, je členem Akreditační komise ministerstva zdravotnictví. Výčet aktivit Alana Ryby však tímto zdaleka nekončí. Je jedním z těch, kteří nenávidí neprofesionalitu a lajdáctví a své snahy o zvýšení profesní prestiže, kvalitu péče a zefektivnění vzdělávání považuje za smysl svého profesního života.

Mgr. Jana Uhrová

odborná učitelka, projektová manažerka, VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha

Jana Uhrová spojila celý svůj profesní život se zdravotnictvím a zdravotnickým školstvím. V letech 2003 až 2011 působila jako odborná učitelka a posléze statutární a odborná zástupkyně ředitelky SZŠ a VOŠZ v Kladně, odkud přešla na pražskou zdravotnickou školu v ulici 5. května. Pro Janu Uhrovou však bylo vždy důležité udržovat přímý kontakt s praxí, proto paralelně pracuje jako sestra ve zdravotnických zařízeních v Praze. Jako garantku psychologie, respektive odbornou asistentku ji znají také studenti kladenské Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Ve výčtu aktivit Jany Uhrové je nutné zmínit také její dlouholeté aktivní členství v Sekci chirurgické České asociace sester a od roku 2007 zastává post místopředsedkyně Celorepublikové předmětové komise odborných předmětů na zdravotnických školách v ČR. Před dvěma lety Jana Uhrová zahájila také doktorandské studium na Filozofické fakultě UK, kde si zvolila nelehké, ale zajímavé téma Vývoj zdravotnického školství v ČR a SR po roce 1989, s čímž úzce souvisí její bohatá publikační, překladatelská, recenzní a přednášková činnost. Aktivní je také na poli tvorby a realizace vzdělávacích projektů, programů a dalších odborných akcí nejen doma, ale i v zahraničí. Přes svoji bohatou pedagogickou a manažerskou činnost zůstává Jana Uhrová stále sestrou v pravém slova smyslu. Pro vysokou pracovní morálku, přátelské a optimistické jednání, schopnost empatie a velkou dávku entuziasmu je příkladem nejen pro své spolupracovníky, ale i žáky a studenty. S pochopením a láskou je nejen vyučuje, ale mnohdy i do dalšího života „vychovává“.

Mgr. Jana Uhrová
Bc. Alan Ryba, DiS.
Bc. Vladimíra Havlová

Ohodnoťte tento článek!