Manuál ucelené péče on-line

Dílny tvořivosti spustily webové stránky http://manual.navraty.info.

Jedná se o manuál ucelené péče s aktuálními kontakty a nabídkou on-line poradny pro lidi po poškození mozku a jejich blízké. Program Návraty nabízí specializované sociální služby poskytující podporu při znovuzískávání důležitých dovedností umožňující návrat do aktivního života. Zmíněná „živá“ databáze na uvedené webové adrese poskytuje množství kontaktů na odborníky a poskytovatele péče (asi 180 kontaktů), kteří se věnují cílové skupině osob po poranění či poškození mozku. Veškeré kontakty na poskytovatele služeb či odborné pracovníky jsou rozděleny do předem stanované struktury, která pokrývá celou oblast ucelené rehabilitace (viz struktura kontaktů). Tato struktura je rozdělená do 4 základních oblastí ucelené rehabilitace – léčebné, pedagogické, sociální a pracovní, přidána byla pátá oblast – volný čas, která je také důležitou součástí úspěšného návratu do aktivního života. Na základě této struktury je vytvořeno také vyhledávání v databázi, kdy je možné si zvolit oblast rehabilitace. Vedle toho je zde také zjednodušené vyhledávání, kde můžeme kontakty procházet pod obecnějšími pojmy.

Dalším kritériem při vyhledávání je volba oblasti Prahy. Vedle deseti pražských oblastí můžeme vyhledávat také v „okolí“ – jedná se o kontakty, které jsou v oblasti rehabilitace podstatnými, ale leží za hranicemi města Prahy, pro pražské občany však díky hromadné dopravě i vzdálenosti zůstávají dostupné. Online poradna má svou záložku v rámci hlavního menu. Jedná se o prostor pro uživatele, kam můžete odesílat dotazy a zároveň také zadat svou poptávku po službě. On-line poradna tak bude z velké části obsahovat časté dotazy, které jsou pro tuto problematiku typické. Dílny tvořivosti nabízejí sociální služby nejen lidem po poškození mozku, ale také lidem s dalším zdravotním postižením. Podporu organizace poskytuje také rodinným příslušníkům pečujícím o lidi se ZP, a to prostřednictvím podpůrné skupiny, odborných konzultací a připravovaných seminářů „na klíč“, podle aktuálních potřeb účastníků, zájemců. Více informací o Dílnách tvořivosti najdete na www.dilnytvorivosti.cz a www.navraty.info.

Ohodnoťte tento článek!