Masarykova univerzita bude vzdělávat přes 42 000 studentů

Více než 42 000 studentů bude vzdělávat Masarykova univerzita v akademickém roce 2008/2009. Do prvních ročníků bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů se ke dni 12. 9. zapsalo 14 394 přijatých studentů, z toho 1385 studentů ze Slovenska.

„Nárůst počtu studentů odpovídá společenské poptávce po větším množství lidí s vysokoškolským vzděláním. Je současně reakcí na vzrůstající zájem o studium právě na MU a je také v souladu s dlouhodobým strategickým záměrem i potřebami rozvoje naší vysoké školy,“ řekla prorektorka pro informační technologie MU Ivana Černá.

Počet zapsaných studentů pro akademický rok 2008/2009 není konečný s ohledem na přijímací řízení v náhradním termínu, které se konalo v druhém zářijovém týdnu. Jeho výsledky budou známé koncem měsíce října a mohou mírně ovlivnit celkový počet zapsaných studentů. Pro akademický rok 2008/2009 zaslali uchazeči o studium na Masarykově univerzitě přes 64 000 přihlášek.

Nejvíce přihlášek podali uchazeči již tradičně na Filozofickou fakultu, kde evidovali přes 13 116 přihlášek, z nichž v 6155 případech uchazeči uspěli. Velký zájem o studium byl na Právnické fakultě, kam přišlo 7629 přihlášek a přijato bylo 1025 uchazečů. Nejmenší šance na přijetí byla letos na Fakultě sociálních studií, kde registrovali 11 171 přihlášek a přijato bylo 1877 uchazečů.

Mgr. Tereza Fojtová, Masarykova univerzita, Brno

Ohodnoťte tento článek!