Masáž stimulující dýchání u hospicových pacientů

Bazální stimulaci, konkrétně masáž stimulující dýchání, praktikuji v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí druhým rokem. Moji snahu podpořil skvěle vedený kurz bazální stimulace a nadšení z viditelných výsledků.

SUMMARY

I have practiced basal stimulation, namely massage that stimulates breathing, in hospice Citadela in Valasske Mezirici for the second year. I have been motivated by excellent course of basal stimulation and good patient outcomes. Literatura Friedlová, K.: Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství. Frýdek-Místek, Institut Bazální stimulace 2005.

Jednou z ošetřovatelských metod, jak dosáhnout toho, aby se nemocný cítil lépe, je vytvořit příjemné a vlídné prostředí. To příznivě působí i na jeho zdravotní stav. Z tohoto konceptu vychází i bazální stimulace, která zlepšuje komfort pacienta. V 70. letech vyvinul prof. Andreas Fröhlich koncept bazální stimulace (BS), který umožnil dětem s těžkým psychosomatickým postižením rozvoj osobnosti a výrazné zlepšení komunikace s okolím. Ukázalo se, že principy konceptu BS mají velký význam pro lidi všech věkových kategorií, zdravých i nemocných. Do ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné a do péče v intenzivní medicíně ho přenesla profesorova (zdravotní) sestra Christel Bienstein.

BS poskytuje individuální, efektivní, terapeutickou a humánní ošetřovatelskou péči. Skládá se z těchto základních prvků:

Význam doteků – klade se velký zřetel na každý druh doteků, které ve své práci poskytuje zdravotní tým, např. iniciální dotek, kdy pevným, zřetelným dotekem informujeme klienta o počátku a ukončení naší přítomnosti či činnosti s jeho tělem. Komunikace – doteky a ostatní stimulace musejí být podpořeny verbálně. Somatická stimulace – stimulace pomocí koupelí, polohování, kontaktní dýchání, masáž stimulující dýchání.

Masáž stimulující dýchání

Masáž stimulující dýchání (MSD) je jedna ze stěžejních technik konceptu BS. Cílem je dosažení pravidelného, klidného a hlubokého dáchání. Dýchání je základní lidská potřeba, bez níž není možný život. Změněné dýchání signalizuje somatické a psychické aktivity nebo také jejich omezení. MSD je v rytmu a s dostatečným kontinuálním tlakem našich rukou provedená masáž v oblasti zad nebo centrální části hrudníku.

Masáž má také vysokou komunikační hodnotu. Mezi klientem a ošetřujícím vzniká komunikační proces, který poskytuje uvolnění, pocit jistoty a blízkosti a vyjadřuje empatii. V technice MSD mají nejvýznamnější postavení ruce ošetřujícího. Nejvhodnější provedení masáže je bez rukavic, šperků a se zahřátýma rukama. MSD je velice účinná u klientů, kteří trpí bolestmi, mají depresivní stavy, poruchy spánku, nemoci, jako je demence, Alzheimerova choroba a onkologická onemocnění.

Techniku MSD provádím u onkologických a nevyléčitelně nemocných klientů našeho zařízení. Výsledky této metody jsem byla velice překvapena. Setkala jsem se s onkologickým klientem, který ani tak netrpěl bolestmi, ale byl velice neklidný až hysterický a zmatený. Rozhodla jsem se použít MSD, o které jsem ho nejprve informovala a poté praktikovala. Klient se během terapie velice zklidnil, uvolnil a těšil se na další terapii.

V jiném případě trpěl klient rakovinou žaludku. Měl silné bolesti, od kterých mu pomáhaly opiáty. Byl dobře orientovaný, ale velice nepřístupný. Díky MSD vznikl důvěrnější vztah. Během masáže jsme si povídali a dokonce se i smáli. Je velmi potěšující sledovat pozitivní výsledky a na vlastní oči vidět, že i těmto klientům lze ulevit od bolesti a zpříjemnit jim těžké chvíle.

Alžběta Urbanová, Hospic Citadela Valašské Meziříčí ( U.alzbeta@seznam.cz )

Ohodnoťte tento článek!