Matrace „na tělo“

Dekubity zůstávají i v moderní době postrachem pacientů, zdravotníků a zvláště pak sester. Každá ví, že jejich vznik bývá podmíněn množstvím vlivů, z nichž některé lze a jiné nelze eliminovat. Velmi významným faktorem, který podstatnou měrou dokáže rozhodnout o stavu pokožky, je podklad, na kterém pacient leží. A to je oblast, do které se rozhodla investovat česká firma Linet, spol. s r. o. Vypracovala a zahájila tzv. program antidekubitních matrací. Co je jeho obsahem a v čem může pomoci zdravotníkům, na to nám odpověděl marketingový ředitel společnosti Linet ing. Tomáš Kolář:

„Na trhu existuje obrovská škála antidekubitních systémů a přitom není metoda, která by umožňovala exaktní rozhodnutí, který je lepší pro prevenci, respektive léčbu dekubitů. Kvalitu matrací lze teoreticky hodnotit pouze dlouhodobým zkoušením na širokém vzorku pacientů, což v běžné praxi není možné. Rozhodli jsme se proto vypracovat metodiku měření, která by poskytovala rychlé a přitom přesné a efektivní informace. Její podstata spočívá v tom, že se mezi pacienta a matraci vloží měřicí podložka, která během několika statistických měření dokáže přesně změřit tlak mezi matrací a tělem pacienta a stanovit místa, kde se vyskytují kritická rozložení tlaku, tedy místa nejnáchylnější ke vzniku dekubitů.

Přístroj s názvem Xsenzor, do kterého jsme investovali, poskytuje s pomocí počítače okamžitou informaci o tlaku matrace na pokožku. Navíc obrázky lze porovnávat, archivovat a vytvářet různé průměty – pacient se v noci převaluje a přístroj dává další informace o tom, jak se tlak vyvíjí v čase. Počítač dokáže vyhodnotit výsledky ve dvou- až třídimenzionálním rozměru a zpracovat histogramy, tzn. rozložení konkrétních tlakových pásem do grafů. Umí zobrazit i přesné číselné rozložení konkrétních tlaků. Informace, které poskytuje, umožňují exaktně zhodnotit matraci podle kritéria tlaku.

Naším cílem je zmapovat oblast těchto matrací, a to jak pasivních systémů – pěnových, tak aktivních – vzduchových, pískových a vodních a stanovit konkrétní měřítko, kterým lze matrace posuzovat. Podle těchto výsledků chceme upravit, vyvinout a případně dovyvinout náš sortiment. Naším dalším cílem je poskytnout tuto službu nemocnicím, aby i ony mohly provádět svá měření, případně formovat matrace pro konkrétní, ohrožené pacienty přímo na tělo. To se týká hlavně osob dlouhodobě upoutaných na lůžko, anebo i vozíčkářů.

Vyústěním vývoje v tomto antidekubitním programu by mělo být zapůjčování antidekubitních matrací a vytváření sítě zapůjčovacích center po celé republice, tak jak fungují ve Velké Británii nebo v Německu. Na vysoké odborné úrovni proběhne už v letošním roce testování tohoto zařízení a budou známy již první výsledky. V současné době jednáme s konkrétními pracovišti. Celá metodika bude dokončena do roku 2 000 a bude k dispozici nemocnicím.“

  1. jš-

(Placená inzerce)

3D – trojrozměrný graf sedícího člověka (nahoře)

Počítačový měřící systém tlaků mezi matrací a pacientem (dole)

Ohodnoťte tento článek!