Mepitel v praxi Eva Kvasnicová, MOÚ, Brno

Při své práci konzultantky pro hojení a ošetřování ran na Masarykově onkologickém ústavu v Brně používám většinou prostředky pro vlhké hojení ran. Zpočátku se nám zdály drahé, proto jsem si udělala několik cenových kalkulací na klasický převaz a na převaz s prostředky pro metodu vlhkého hojení. Při kalkulaci nezapomínám ani na čas sestry, která tráví několikrát denně u převazů, stejně jako na potřísněné prádlo a v neposlední řadě na traumatizaci pacienta při výměně krytí, která je pro některé z nás okrajovou záležitostí nebo ji dokonce nevnímáme.

Nedávno jsem začala používat Mepitel, což je elastická transparentní polyamidová síť, potažená lékařským příčně vázaným silikonem. Umožňuje sledovat ránu bez odkrytí. Setkala jsem se s tímto materiálem již dříve. Znala jsem jeho využití, avšak zdál se nám, stejně jako jiným zdravotnickým pracovníkům, zbytečný (nahraditelný mastným tylem) a drahý.

Mepitel nyní používám ve fázi čištění rány a epitelizace, kdy chráním nové epitelizační buňky před poškozením. Rána se zacelí, aniž by byl pacient traumatizován převazem – Mepitel se nepřilepuje k ráně. Při klasickém převazu krytém mastným tylem, který vysychá a lepí se k ráně, nebo mulovou kompresou, dochází při odstraňování krytí k poškození nově vzniklých epitelizačních buněk a celá fáze začíná znovu. Mepitel udržuje vlhké prostředí a dá se říct i určitou teplotu rány, což je důležité pro hojení.

Kazuistika 1:

Pacient, 70 let, dohojený defekt po dekubitu paty, středem 2 x 2 cm suché, přegranulované místo, které neepitelizovalo. Přikládány hydrokoloidy k oživení rány – podařilo se a poté přiložen Mepitel a suché krytí. Kontrola rány 1krát za 3 dny. Po 14 dnech náznaky vzniku epitelizace z okrajů rány ke středu. Mepitel na přegranulovanou tkáň působil i jako komprese, takže po uzavření nebyl zhojený defekt nad úrovní okolí.

Kazuistika 2:

Pacientka, 82 let, bércové vředy. Po léčbě vlhkou metodou jsem pomocí Mepitelu v poslední fázi hojení chránila nově vznikající epitelizační buňky před poškozením. Zprvu jsem pod Mepitel používala k dočištění rány NU-GEL, později již pouze samotný Mepitel a kryla jsem mulovou kompresou.

Převaz: Při léčbě NU-GELEM každý druhý den fáze čištění a granulace, při léčbě pouze Mepitelem – 1krát týdně, ve fázi epitelizace, pouze oplach F1/1, Mepitel, mulová komprese.

Pacientka Mepitel chválila – chladí, nestahuje ránu ani její okolí a nedráždí její přecitlivělou kůži (nesvědila). Mepitel jsem nechala přiložen ještě týden po dohojení.

Zkušenosti s dalšími pacienty

V současné době používám Mepitel u 70leté pacientky na dohojení – epitelizaci defektu po dekubitu paty. Ránu pouze oplachuji F1/1, přiložím Mepitel a mulovou kompresu. Rovněž tato pacientka konstatovala příjemný pocit z Mepitelu – nestahuje, převaz není bolestivý. Použila jsem jej rovněž ke krytí čerstvé rány po odběru štěpu ze stehna k plastice. Pacient vyjadřoval příjemný pocit, nebolestivost při převazu, docházelo pouze k výměně mulové komprese. Pod Mepitelem došlo k epitelizaci rány bez jakýchkoliv známek infekce.

Závěrem mohu konstatovat, že Mepitel (fy Mölnlycke Health Care) je výhodný i ekonomický (kratší doba epitelizace než při klasické metodě – strhávání obvazů) a pro pacienty příjemný a atraumatický.

n

Ohodnoťte tento článek!