Mezinárodní akreditace Nemocnice Prostějov

Oddělení laboratorní medicíny získalo prestižní akreditaci a m á tak akreditovány všechny odbornosti.

Pracoviště má nyní akreditovány všechny základní laboratorní odbornosti: klinickou biochemii, klinickou hematologii, lékařskou genetiku i mikrobiologii. Získání akreditace podle této mezinárodní normy svědčí o standardním systému řízení a současně poukazuje na vysokou jakost práce v laboratoři. Pro získání akreditace bylo nutné splnit jak požadavky na systém managementu jakosti laboratoře, tak odborné požadavky zahrnující preanalytickou, analytickou i postanalytickou činnost laboratoře včetně vlastních metod vyšetření a interní a externí kontroly jakosti. Laboratorní komplement v Prostějově se tímto stal součástí evropské skupiny laboratoří, jejichž práce je pravidelně kontrolována národními akreditačními orgány.


O autorovi: (holding Agel)

Ohodnoťte tento článek!