Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

V lednu proběhne v Pardubicích tradiční celostátní kongres s mezinárodní účastí.

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou krajskou nemocnicí již IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Záštitu nad kongresem převzal rektor Univerzity Pardubice prof. ing. Miroslav Ludwig, CSc., a hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek. Kongres se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2011 ve velké aule a přilehlých prostorách Univerzity Pardubice.

Akce je tradičně určena lékařům z praxe, chirurgům, dermatologům, angiologům, geriatrům, diabetologům, internistům a lékařům ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále sestrám jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče. Okruhy přednášek budou: nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, onemocnění periferních cév jako etiologický faktor, chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kazuistiky. Více informací a přihlášku najdete na www.cslr.cz

Ohodnoťte tento článek!