Milé sestry,

EDITORIAL

dnes vůbec poprvé v historii tohoto časopisu si troufnu napsat pár řádek pro naše budoucí autory. Až do této chvilky jsme ještě nikdy žádného autora nesvazovali technickými pravidly či jinými požadavky. Všechno jsme si pěkně v redakci upravovali sami. (Proč to nepřiznat, báli jsme se, neboť sestra je autor plachý a snadno se zakřikne). Nyní se však situace změnila. Sestry odhodily ostych, začaly mnohem častěji psát a my si už také můžeme více vybírat. A tak se postupně dostávám k formální stránce příspěvků, které nám do redakce přicházejí.

Lékařům je obvyklé psát do časopisů pokyny pro autory. My nebudeme tak přísní, ale řekněme trochu přísnější, než jsme byli. A tak prosím sestry, které u nás chtějí publikovat, aby nám neposílaly články psané rukou, ale alespoň na stroji. Ideální je ovšem disketa, kterou redakce na vyžádání vrací. Dále prosím, neposílejte nám články, které začínají: „Vážení přítomní, jmenuji se XY a přeji dobrý den. Moje přednáška se bude týkat (…). Prosím první diapozitiv.“ Článek pro tisk přece jen vypadá trochu jinak než ústní sdělení na semináři a zaslouží si alespoň formální úpravy.

Dále nás v redakci trápí různé zkratky a slangové výrazy, které používáte na svém pracovišti, ve svém oboru, máte je vžité, ale ostatní jim nerozumějí. Odborné výrazy musí být psány podle pravidel pravopisu – takže žádný redon, ale Redonův drén, nikoli KI, ale kontraindikace apod. Také pacienta si nezkracujeme na „paca“ a u méně používaných zkratek píšeme do závorky jejich celý název.

Chcete-li provést autorskou korekturu svého článku, připište to. Na konec článku uveďte vždy svou adresu a rodné číslo – bez této podstatné drobnosti vám nemůže být vyplacen honorář. A úplně na závěr, posílejte nám hodně barevných fotografií nebo diapozitivů ze svého pracoviště, a to s popisky.

Uvažovala jsem, kdy vám tento „kantorský“ úvodník napsat. Usoudila jsem, že počátkem září jsme přece jen všichni odolnější vůči učitelskému kázání a že nepřestanete psát, když vám vzkážu, že trocha péče při psaní neuškodí a nám v redakci pomůže.

Všem sestrám studentkám přeji úspěšný začátek školního roku.

PhDr. Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!