Milé sestry,

rok 2000, který pomalu spěje do své druhé poloviny, stále ještě žhne tužbami a očekáváními, na které jste si na jeho počátku připíjely. Toho, co si přejete nejvíc, totiž ještě dosaženo nebylo. Chcete zvýšit prestiž ošetřovatelské profese ve společnosti, abyste mohly sebevědomě a bez zábran vykonávat na své úrovni svou profesi kdekoli v Evropě, chcete nebýt jen tiché služebnice nemocných, podřízené pomocnice lékařů, ženy, o jejichž namáhavé práci nikdo neví a kromě konkrétních pacientů ji také nikdo neocení.

Vy samy víte, že mnohde už svítá na lepší časy a je to vaše zásluha. Vcelku však tato společnost sestrám mnohé dluží. Je třeba najít způsob jejich kvalitnějšího odměňování, zdokonalit vzdělávací systém ve zdravotnictví, posílit autoritu sester prostřednictvím jejich profesních organizací a udělat ještě mnoho dalších věcí. Mezi nimi má své místo i publicita. Vy samy, jak já dobře vím, dnes již hodně publikujete a mnohé vaše články jsou vysoce kvalitní.

Vydavatelství Strategie Praha a redakce Sestry by chtěli ocenit práci všech – ať už jste sestry manažerky, učitelky, sestry u lůžek, sestry v ambulancích, v domácí péči, sestry podnikatelky. Chceme hledat a vybrat mezi vámi jednu – podle určitých kritérií, o kterých se domníváme, že taková by měla být vynikající sestra – a udělit jí titul Sestra roku 2000. Jsme si vědomi, že nikdy, ani kdybychom na lékárnických vahách vážili, nenajdeme nejlepší sestru a ve skutečnosti neznáme ani její ideál. Víme však, že není důležitý ideál (který, přiznejme, bývá někdy i trochu nudný), ale cesta k němu. Chceme po této cestě jít, potkávat vás, dozvídat se o vás, sbírat a střádat vaše portréty a dělit se o ně s našimi čtenáři.

Chceme, aby mladé dívky věděly, že když si vyberou povolání sestry, volí nelehkou, ale úctyhodnou kariéru. Chceme, aby se muži pyšnili a těšili tím, že jejich žena a matka dětí je právě sestra, pracovitá, pečlivá, schopná a vzdělaná. Rádi bychom přispěli aspoň špetkou k tomu, aby vás při oslovení „sestro“ zahřálo u srdce a abyste i mezi sebou vzájemně cítily spřízněnost velké skupiny, která „zná a ví“, co nevědí jiní. Ale hlavně si přejeme, aby si čtenáři, vaši potencionální pacienti, byli jisti, že se na vaši péči mohou plně spolehnout, že jste kvalifikované a citlivé průvodkyně nelehkými etapami jejich života.

Chceme sbírat a publikovat vaše portréty: profesní zkušenosti, vaše postoje k problémům, vaše statečné zápasy o zdraví pacienta, o prosazení nových, moderních a efektivních metod do ošetřovatelství atd. Tyto „zprávy o vás“ budou vycházet nejen v odborném tisku určeném pro zdravotníky, ale také v časopisech vydavatelství MONA: Vlastě, Praktické ženě, Pulsu atd.

Nezávislá komise, složená z osobností českého ošetřovatelství bude vaše příspěvky třídit, hodnotit a vybírat. Začátkem roku 2001 se uskuteční v Praze velký společenský večer, kde za účasti masmédií a sponzorů akce bude vybrána a oceněna sestra roku 2000. Kromě toho budou uděleny další ceny: čestná cena za celoživotní dílo, cena za působení v oblasti sociální péče a cena čtenářů. Publikem budete vy samy, společně s vašimi blízkými a dalšími osobnostmi společenského a kulturního života. Jste srdečně zvány!

PhDr. Jarmila Škubová

šéfredaktorka časopisu Sestra

Jak se přihlásit

Soutěž je určena výhradně pro zdravotní sestry a sestry pracující v sociální péči. Přihlásit se může každá sama. Návrh může podat též kolegyně, nadřízená sestra či lékař. To, že sestra podepíše přiložený dotazník (přihlášku do soutěže), znamená, že souhlasí s tím, že její jméno i příběh budou publikovány. K dotazníku je třeba přiložit fotografii. Navrhne-li sestru jiná osoba, naše redakce ji zkontaktuje a zjistí její postoj k účasti.

Přihlášky do soutěže Sestra roku 2000 najdete v časopise Sestra č. 5–7, ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz a na internetové adrese www.Zdravi.Euro.cz. Zasílejte je, prosím, na adresu redakce a obálku označte heslem Sestra roku 2000. Sestra, Strategie, Drtinova 8, 150 00 Praha 5. Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2000.

Pozn. Nevyžádané fotografie nevracíme.

Ohodnoťte tento článek!