Ministr rozumí sestrám

Dne 17. dubna 2000 se na ministerstvu zdravotnictví sešel za přítomnosti tiskového mluvčího O. Černého ministr zdravotnictví prof. MUDr. B. Fišer s hlavní sestrou MZ Jindřiškou Pavlicovou, prezidentkou ČAS Hildou Vorlíčkovou a viceprezidentkou ČAS Růženou Wagnerovou. Zástupkyně ČAS informovaly ministra o sloučení obou profesních organizací a seznámily ho s cíli a úkoly organizace nové. Programové prohlášení ČAS bylo předáno O. Černému.

Následujícím předmětem diskuse byla tato problematika:

ČAS má zájem i nadále úzce spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví na přípravě zákonů a vyhlášek.

Zákon o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků, ke kterému jsme předkládali připomínky, je nedostatečně připraven a není kompatibilní s EU. Naše připomínky nebyly do zákona zahrnuty. Mimo to jsme požadovaly zakotvit do zákona registraci sester.

Připravované zákony a vyhlášky by měly být předkládány ČAS s určitým předstihem, aby byl prostor na připomínkování.

Požadovaly jsme možnost spolupodílet se na dokončení transformace v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání sester a ostatních SZP. Vzdělání musí být srovnatelné se vzděláním zdravotnických pracovníků v EU.

ČAS žádá, aby byla zvána MZ k jednáním, kde se řeší problematika zdravotnictví.

Poukázaly jsme na to, že je zásadní, aby do dozorčích rad státních nemocnic byly jmenovány zástupkyně sester, které by se mimo jiné podílely na rozdělování mzdových prostředků zdravotnickým pracovníkům a na kontrolách provozu zařízení.

Upozornily jsme, aby při přidělování dotace ministerstva zdravotnictví pro profesní organizace bylo bráno úvahu, že pro ČAS, která je neziskovou, nevýdělečnou organizací a nemá placený aparát, je dotace nesmírně důležitá. Finanční dotaci využíváme na další vzdělávání sester pořádáním odborných seminářů, k vydávání odborných publikací a k překladům různých zahraničních materiálů.

Upozorňujeme na dlouhotrvající nedostatečné finanční ohodnocení sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Zároveň upozorňujeme, že při zvyšování mezd již nelze příliš spoléhat na úspory v systému. ČAS je profesní organizace, a tudíž při tvorbě finanční politiky spolupracuje s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče.

Celé jednání proběhlo v přátelské atmosféře, ze které byla cítit snaha spolupracovat s ČAS. Měli jsme zcela totožný pohled na nedostatečné ocenění práce sester a ostatních středně zdravotnických pracovníků. Pan ministr přislíbil, že udělá vše pro realizaci projednané problematiky.

Foto Vladimír Brada

Ministr zdravotnictví B. Fišer v rozmluvě s R. Wagnerovou (uprostřed) a H. Vorlíčkovou

Ohodnoťte tento článek!