Moderní technika v boji proti šedému zákalu

Lékaři i sestry na každém oddělení každé nemocnice touží po stejném – aby i jejich pracoviště bylo vybavené nejmodernější přístrojovou technikou, která by jim pomáhala při léčbě i ošetřovatelské péči o pacienty. V článku přinášíme informaci o změnách, k nimž v tomto směru došlo v Šumperské nemocnici.

SUMMARY

Doctors and nurses in all hospitals wish that their department is equipped with the most modern technology that would help them to treat and take care of their patients. In the article we bring information about the changes that took care in the hospital in Sumperk.

Začátek loňského roku přinesl očnímu oddělení Šumperské nemocnice plno změn. Bylo přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor a operační sál dostal vysoce specializovanou zdravotnickou techniku. Pro operace předního očního segmentu zakoupila nemocnice nový fakoemulzifikační přístroj Infinity od firmy Alcon, který patří k nejlepším a nejdokonalejším přístrojům svého druhu. Jeden z operačních nástavců, který máme k dispozici, OzilTM, byl v té době v naší republice unikátem.

Přístroj umožňuje na principu ultrazvukové emulzifikace rozmělnit zkalenou čočku, její zbytky z oka odsát a úbytek nahradit speciálním roztokem. To vše zaručuje zachování stabilního objemu oka během operace. Místo klasického lůžkového oddělení byl vytvořen denní stacionář s jednadvaceti lůžky, která jsou využívána od 7 do 17 hodin převážně pro operované pacienty. Režim jednodenní chirurgie umožňuje pacientům ráno přijít na oddělení, po nezbytném předoperačním vyšetření postoupit operaci a ještě tentýž den odpoledne po kontrole odejít (nejčastěji s doprovodem) domů.

Výjimečně, pokud je zapotřebí hospitalizaci prodloužit, jsou využívána tzv. plovoucí lůžka na jiných odděleních převážně chirurgických oborů. V roce 2006 bylo na našem očním oddělení provedeno 1523 operačních zákroků, z toho 1184 operací šedých zákalů, zbytek tvořily převážně operace zeleného zákalu, sekundárního šedého zákalu, šilhání, plastiky víček a spojivky.

Ultrazvuk nahradí proud vody

Fakoemulzifikátor je vybaven barevnou dotykovou obrazovkou, která kromě monitorování důležitých parametrů umožňuje obsluze řídit nabízené spektrum funkcí po dobu výkonu. Pro přímé ovládaní přístroje operatérem je určen nožní pedál. Navíc lze vytvořit a uložit nastavení pro jednotlivé operatéry a jejich preferované techniky. K odstranění čočky lze využít tři různé operační nástavce (handpiece), které generují ultrazvukové kmity, a tak pracují v oku jako miniaturní sbíječka. Jedná se o nástavce NeoSonixTM, UltraSonix a nejnovější OzilTM.

V původních nástavcích se ultrazvuková frekvence přeměňuje na mechanické kmitání hrotu pouze v předozadním směru, zatímco u nového OziluTM je tato energie použita i na torzní oscilace, které zesilují účinek a snižují tření, a tím i zahřívání operační rány. Praktickým efektem je mnohem šetrnější a kratší operace i u velmi tvrdých šedých zákalů, které původním technikám odolávaly. Jako alternativu pro měkčí čočky je možno použít i nástavec AqaLaseTM, který čočku rozrušuje proudem vody. Operace šedého zákalu je nejčastějším operačním zákrokem prováděným na našem očním oddělení. Nová moderní technika významnou měrou přispívá k dobrým výsledkům, a tím i ke spokojenosti pacientů.

Manipulace z pohledu instrumentářky

Fakoemulzifikátor umožňuje instrumentářce snadné přepínání chirurgických režimů pomocí dálkového ovládání a dotykové obrazovky, kterou lze jednoduše naklonit do potřebné polohy, přičemž se sestra může věnovat přípravě na další operaci. Zkracuje se tím doba mezi jednotlivými operacemi. Bezprostřední pooperační ošetřovatelská péče po operaci šedého zákalu fakoemulzifikačním přístrojem InfinitiTM firmy Alcon je shodná s pooperační péčí v jiných chirurgických oborech (sledování rány, bolest). Moderní operační postupy umožňují provádět tento zákrok v lokální anestezii ambulantně nebo při jednodenní hospitalizaci.

Pooperační péče: Výživa podle dietního režimu pacienta, bez omezení.

Hygienická péče: V prvních pooperačních dnech musí pacient dbát na zvýšenou osobní hygienu obličeje (zlehka otírat, muži by se neměli holit, nesmí omýt operované oko).

Operační rána: Na operovaném oku je přiložen krycí obvaz, tzv. mušle, která brání nežádoucímu pohybu. Sestra dbá na to, aby si pacient na oko nesahal, nestrhl si obvaz a aby nežádoucím způsobem nepohyboval hlavou (nepředklánět). Ještě v den operace těsně před propuštěním nebo první pooperační den lékař za asistence sestry oko převazuje, přičemž do něj aplikují léky. Obvaz oka je nahrazen novým nebo pacient dostane černé brýle chránící oko před ostrým slunečním světlem. Při ošetřování oka sestra dodržuje veškerá pravidla asepse a všímá si možných doprovodných projevů infekce, informuje lékaře, zapisuje do dokumentace.

Edukace pacienta: Sestra poskytuje pacientovi před propuštěním do domácího léčení informace o další léčbě a následném ošetřování oka (správná aplikace očních kapek, masti). Pacient je upozorněn na nutnost nosit tmavé brýle po dobu, kterou určí lékař. Nesmí dlouho pracovat v předklonu, posilovat, zvedat těžké věci, koupat se ve vodních nádržích.


Darina Všetičková, Štěpánka Suchomelová, Vladislava Dajčová Oční oddělení Šumperské nemocnice a. s. (darina.vsetickova@nemspk.cz)

Ohodnoťte tento článek!