Modrý kruh – symbol diabetu

Univerzálním logem diabetu je od roku 2007 modrý kruh. Kruh je symbolem jednoty a moudro praví, že „v jednotě je síla“, která jediná je klíčem k úspěchu.

Modrý kruh – symbol diabetu

Modrá barva symbolizuje oblohu, již mají všichni na planetě Zemi společnou a současně je i symbolem Organizace spojených národů, která schválením rezoluce 61/255 ustanovila 20. listopad oficiálním Světovým dnem diabetu.

Diabetici celého světa musí zůstat jednotní a vytrvat ve svém tažení proti chorobě, která už nyní postihuje 240 milionů lidí na celém světě. Do boje proti diabetu – jedinou neinfekční chorobou, která je považována za celosvětovou hrozbu, by se měli zapojit především političtí představitelé jednotlivých států, neboť diabetes není pouze záležitostí zdraví, ale ve svém masovém měřítku může významně ovlivnit i ekonomiku státu.

Ohodnoťte tento článek!