Monitorace hemodynamických parametrů v pooperační péči

Na oddělení používáme LidcoTMplus. Jedná se o metodu měření krevního tlaku, srdečního výdeje a dalších hemodynamických parametrů tzv. diluční metodou, která k výpočtu využívá arteriální tlakovou křivku na základě kalibrace chloridem lithným.

Následně lze kontinuálně měřit srdeční výdej po každém jednotlivém srdečním cyklu. Lithium může být přesným indikátorem, protože se za normálních podmínek v našem organismu nevyskytuje. Výhoda systému spočívá také v jeho minimální invazivitě. Je nutné zajistit pouze arteriální katétr a žilní přístup (periferní nebo centrální) k podání LiCl.

Získané údaje

* krevní tlak (systolický, diastolický, střední),* tepový objem (SV), index tepového objemu (SVI),* variabilita hodnot systolického TK, tlakové amplitudy a amplitudy tepového objemu,* srdeční výdej (CO) na základě diluce lithia,* index srdečního výdeje (CI),* systémová cévní rezistence (SVR),* index systémové cévní rezistence (SVRI),* dodávka O2,* krevní plyny,* saturace Hg kyslíkem v arteriální krvi, *koncentrace hemoglobinu.

Kontraindikace použití

* tělesná hmotnost LITERATURA|

Ročeň, M., Vychodil, P., Machalová, O., Cvachovec, K. Dilemata volby monitorování krevního oběhu: invazivita vs přesnost? (Možnosti monitorování hemodynamiky během anestezie a v pooperační péči). Anesteziologie a intenzivní medicína. 5/2003, s. 237-241 www.lidco.com, Uživatelská příručka Monitor hemodynamiky LidcoTMplus.

SOUHRN

Monitorování hemodynamiky v pooperační péči má zajistit včasné zhodnocení krevního oběhu a jeho vývoje při onemocnění, posouzení účinnosti léčby a rychlé odhalení vzniklých komplikací. Rozmach lékařských technologií umožňuje odklon od metod invazivních a přechod k metodikám méně invazivním.

SUMMARY

Hemodynamic monitoring during postoperative period serves for early assessment of blood circulation and its changes during diseases, evaluation of treatment effectiveness and quick detection of complications. The fast development of medical technologies has lead to using less invasive techniques than in the past.


O autorovi: Jana Machová, Gabriela Rindová, ARO Transplantačního centra IKEM Praha (gabinarindova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!