Monitorování teplotních údajů při přepravě krevních vzorků

Pomocí čipového systému ThermoScan kontrolujeme přepravní teploty při svozu materiálu pro biochemickou, hematologickou a imunologickou analýzu do naší laboratoře. Čip ThermoScan je možné používat v rozmezí -40 °C až +85 °C.

Použití

Čip vkládáme do chladicích přepravních boxů, nejlépe v plastovém obalu, neboť je velký jen asi 2 cm v průměru a mohlo by dojít k jeho ztrátě. Je třeba, aby se v přepravním boxu nedotýkal přímo chladicích desek, pak by naměřené údaje byly zkreslené.

Funkce systému

Čipový systém ukládá do paměti teplotu a čas, kdy byla měřena. Pomocí soft waru se záznam údajů (tzv. mise) vyhodnotí a přenese do grafu. Graf je zaměřen na horní a spodní teplotní hranici a na hodiny reálného času, které jsou předem naprogramovány do paměti čipu.

Kalibrace a životnost systému

Výrobce doporučuje, aby se čipy kalibrovaly nejméně jednou za rok. Čip Th ermoScan může zaznamenat přes 2000 hodnot, jsou uloženy v paměti a lze je kdykoli přečíst. Životnost čipu závisí na teplotním rozmezí, v němž se pohybuje. Je garantována životnost jeden rok nebo 100 000 teplotních měření, kdy se čip používá při teplotě od -35 °C do +55 °C.

Nastavení na PC

Provozní systém je kompatibilní s Windows Offi ce 2000 nebo Windows Offi ce XP. Po instalaci soft waru se připojí čtečka Th ermoScanu, která slouží k programování a odečítání údajů uložených v čipech.

Programování mise

Před použitím je třeba čip tzv. nastartovat. Vložíme jej do čtečky a otevřeme program „Start mise“. Zadáme horní a dolní hranici teplotního alarmu, interval měření čipu. Je praktické ho programovat na celý pracovní týden, proto jej vždy v pátek po odečtení poslední mise programujeme s použitím tzv. zpoždění začátku až na pondělí. Pro dodání potřebných údajů o svozu byla vyhotovena tabulka pro jednotlivé čipy, kde zaznamenáváme datum, čas odjezdu a příjezdu materiálu a podpis řidiče, který svoz uskutečnil.

Zhotovení diagramu

Po převzetí čipu zhotovujeme diagram údajů. Vložíme čip do čtečky a zadáme údaje o misi: – začátek a konec, – cíl, kam byla uskutečněna,- řidič, který cestu provedl. Diagram je možné vytisknout a samozřejmě uložit do programu.

Zhodnocení

Čipy Th ermoScan používáme v laboratoři rok a zpočátku autodoprava naši snahu o měření teplot při přepravě krevních vzorků právě přátelsky nepřijímala. Postupem času se ale stalo samozřejmostí, že se před odjezdem sanity chladicí box vychladí, naplní se chladicími vložkami a v sanitce se zapne do 12voltové elektrické přípojky. Zprvu se řidičům teplotní křivky předávaly, a tak sami viděli, jak lze teplotu při přepravě krevních vzorků sledovat. Naše spolupráce se posléze opět vrátila k původním dobrým vztahům.

Závěr

Používání čipů bylo pozitivně hodnoceno při kontrole krevní banky ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), při certifikaci ISO 9001:2000 a při loňské akreditaci JCI. Čipy lze zakoupit u firmy SARSTEDT s. r. o.


SOUHRN

Při přepravě krevních vzorků je třeba zachovat určité teplotní rozmezí. V tomto článku se chceme podělit o zkušenosti s používáním čipů, které slouží ke kontrole teploty při přepravě biologického materiálu.

SUMMARY

During the transport of blood samples a certain temperature has to be maintained. In the article we would like to share our experience with using chips that control the temperature during transport of biological material.


O autorovi: Radoslava Holá, Alice Berecová, OKBHI Nemocnice Na Homolce, Praha (radoslava.hola@homolka.cz, alice.berecova@homolka.cz)

Ohodnoťte tento článek!