Moravská metropole patřila v říjnu zdravotnictví


Brněnské výstaviště patřilo ve dnech 20. až 23. října 2009 tradičně mezinárodnímu veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno a REHAPROTEX. Této největší mezioborové výstavy pořádané na evropském kontinentu v rámci světového řetězce Medical Trade Shows by Messe Düsseldorf Group se letos na výstavní ploše 8500 m2 zúčastnilo 424 vystavujících firem (z toho 144 zahraničních) z 26 zemí světa.

Odborný doprovodný program veletrhu Medical Fair 2009 však byl odstartován již v úterý 19. října zahájením dvoudenního programu IV. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. Letošní ročník tohoto kongresu byl vedle odborného programu věnován oslavám 90. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně, její Lékařské fakulty a I. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

V rámci oficiálního zahájení kongresu i následného odborného programu vystoupili přední domácí i zahraniční odborníci, v úvodním bloku byly předány tři Petřivalského ceny za rozvoj chirurgie a dvoudenní cyklus přednášek zakončila tradiční školicí akce „kurz laparoskopické a robotické resekce tlustého střeva“ na I. chirurgické klinice FN u sv. Anny. Prezident kongresu prof. Ivan Čapov, přednosta I. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny, v úvodu kongresu vyzdvihl rozšíření odborného programu letošního ročníku, obohaceného o nové sekce, např. mladých chirurgů a výzkumníků do 35 let a samostatně jednajících sester.

Žádným překvapením proto nebylo, že ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, zahrnula do svého programu časově omezené návštěvy výstaviště také úterní sesterskou sekci kongresu. Zde pohovořila o dlouhodobém závažném problému finančního ohodnocení sester, o nejbližších plánech a úkolech MZ ČR, nebezpečném syndromu vyhoření, problému stárnutí populace a úbytku kvalifikovaných sil ve zdravotnictví. Došlo také na otázku slibovaného zvýšení platů sester… „Pro mne byl fakt, že nedošlo k reálnému zvýšení platů sester velmi nepříjemným překvapením, ale bohužel nemám nyní právní nástroj, jak tomu zabránit,“ uvedla ministryně a dodala, že se úroveň platů může negativně odrazit na rozvoji syndromu vyhoření.

S úterním ránem se návštěvníkům veletrhu otevřely jednotlivé pavilony s prezentacemi vystavovatelů a připraven byl samozřejmě široký odborný program. První den veletrhu pokračoval kongres miniinvazivní a robotické chirurgie a souběžně se rozjely další odborné akce. Zájem sester a dalších odborníků připoutala dvoudenní V. výroční konference

České společnosti pro sterilizaci STERIL. CZ, probíhající do středečního odpoledne (vybrané přednášky nabídneme na stránkách Sestry).
Ministryně zdravotnictví se zúčastnila úterní pracovní snídaně s poskytovateli zdravotní péče a zástupci lékařských fakult, kde byla diskutována budoucí spolupráce těchto institucí. V ministerském programu navazovalo jednání zdravotní komise Asociace krajů ČR na téma připravenost na pandemii prasečí chřipky. Zde ministryně přítomné informovala, že počet osob, které budou vakcinovány, se pravděpodobně zvýší na milion a zdůraznila: „… Démonizace onemocnění není namístě, protože neprobíhá takovým způsobem, aby se musela masivně očkovat populace.

Klinický průběh v ČR, ale i v Evropě a ve světě, ukazuje, že jde stále o víceméně banální onemocnění, počty zemřelých se zdaleka neblíží počtům obětí sezonní chřipky…“ Dana Jurásková byla také mezi pozvanými, kteří se zúčastnili panelové diskuse Den nemocnic nově na téma Strategické záměry krajského zdravotnictví v ČR aneb Jak dál ve zdravotnictví. Debata byla věnována situaci v jednotlivých regionech, nástinu hlavních konceptů budoucího vývoje, dopadu finanční krize na ekonomiku ve zdravotnictví apod. Ministryně zdravotnictví ocenila možnost diskuse zástupců krajů s poskytovateli zdravotní péče a dalšími zainteresovanými institucemi, kterou veletrh nabídl.

Doprovodný odborný program veletrhu nabízel po všechny čtyři dny řadu zajímavých konferencí, kongresů a setkání odborníků širokého spektra oborů. Uskutečnilo se mj. 9. mezinárodní podiatrické sympozium, dva dny byly věnovány aktuální problematice eHealth a proběhl již XX. kongres České společnosti J. E. Purkyně, tentokráte na téma Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře.

Program nabízel takové odborné akce, jako Multidisciplinární přístupy v komplexní léčbě ran u diabetického pacienta, konference Přístupné cestování, Den onkologických technologií, Mezinárodní konference u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, X. republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, akce Mozkový infarkt – každá minuta rozhoduje o Vašem zdraví, Kongres Diabetes mellitus. Ačkoli veletrh byl pátkem oficiálně ukončen, proběhlo ještě v sobotu 24. října návazně na veletrh na výstavišti celostátní setkání celiaků.

Co ale dalšího nabídl veletrh sestrám? Ve čtvrtek byla Rotunda pavilonu A plná sester a dalších nelékařů, které zaujal program konference 1 den pro sestru na téma Sestra jako osobnost, pořádaná divizí Medical Services vydavatelského domu Mladá fronta a. s. Mediálními partnery konference byly časopisy Sestra a Zdravotnictví a medicína ze zmiňovaného vydavatelství (více o konferenci viz str. 66).

Ačkoli krize zasáhla všechny obory a odvětví a i přesto, že organizátor veletrhu zaznamenal drobné snížení zájmu o veletrh ze strany vystavovatelů, vzbudil svou kvalitou veletrh již tradičně pozitivní odezvu u odborné a laické veřejnosti, které vždy nabízí nejnovější poznatky v klíčových zdravotnických oborech. Krize by bohužel neměla ani pro příští rok zcela odeznít a očekávány jsou další propady a poklesy, medicína však bude dále postupovat kupředu a další novinky se představí v termínu 19. až. 22. října 2010 opět na brněnském výstavišti, a to v rámci dalšího ročníku veletrhu Medical Fair.

Ohodnoťte tento článek!