Možnosti ovlivnění PMS dietou a doplňky stravy

Premenstruační syndrom (PMS) trápí poměrně vysoké procento žen a někdy jej lze ovlivnit pouze velmi obtížně. Často vede ke zvýšené konzumaci léků typu analgetik, spasmolytik, diuretik a jiných, které vzniklou situaci neřeší, jenom napomáhají tlumení příznaků.


SOUHRN: Premenstruační syndrom trápí poměrně značné procento žen a někdy jej lze ovlivnit pouze velice obtížně. Jeho příčiny nejsou dosud plně objasněné. V článku přinášíme přehled příznaků a možností jeho ovlivnění za pomoci úpravy diety, životního stylu a doplňků stravy.
Klíčová slova: premenstruační syndrom, příznaky, dieta, doplňky stravy


 

Příčiny a mechanismy vzniku PMS sice nejsou dosud zcela uspokojivě objasněné, nicméně z našich zkušeností a poznatků je patrné, že vhodnou úpravou dietního režimu, životosprávy a případně konzumací některých doplňků stravy lze PMS nejen příznivě ovlivnit, ale často jeho vzniku i zabránit.

Premenstruační syndrom – PMS – nelze zcela jednoznačně definovat. Definice se podle jednotlivých autorů liší. Obecně a zjednodušeně jako PMS označujeme soubor příznaků, vyskytujících se v druhé polovině menstruačního cyklu, 7-10 dní před počátkem menstruace – proto název premenstruační (1). Pro stanovení diagnózy je nutné, aby se tyto příznaky vyskytovaly alespoň dva cykly po sobě a měla by být vyloučena jiná příčina, tedy zda se nejedná o projev jiné psychické či fyzické nemoci, např. deprese aj. (2).

Rozdělení příznaků PMS

V literatuře českých a evropských autorů se pouze uvádí výčet jednotlivých příznaků, bez bližšího rozdělení. V angloamerické literatuře bývá uváděno jejich rozdělení do čtyř skupin. Toto členění symptomů je přehlednější a pro možnosti jejich ovlivnění přínosnější, proto se mu budeme věnovat podrobněji.

Skupina A (anxiety – úzkost) bývá doprovázena úzkostí, podrážděností a nervovým napětím. Skupina C (carbohydrate craving – chuť na sladké) se projevuje se neodolatelnou chutí na sladkosti, zvýšenou chutí k jídlu, bolestmi hlavy, únavou, případně i mdlobami a závratěmi.

Skupina H (hyperhydratace) se projevuje zadržováním vody v těle, tzn. otoky končetin, přírůstkem na váze, citlivostí a napětím v prsech a v podbřišku, zvýšenou plynatostí atd.

Skupina D (deprese) se projevuje nespavostí, zapomnětlivostí, sklonem k pláči, depresivní náladou a zmateností (3).

Příznaky PMS nemusí být vždy konstantní a mohou se i u jedné konkrétní osoby měnit cyklus od cyklu. Mohou se vyskytovat ojediněle, pouze z jedné skupiny, ale mohou se i navzájem kombinovat. Ženy, u kterých se některé z těchto příznaků vyskytují, mívají častěji i bolestivou menstruaci, hlavně první dny krvácení.

Léčba PMS

Farmakologická: I když se nám dosud přesně nepodařilo objasnit všechny souvislosti, víme, že výskyt PMS je vázaný na změny hormonálních hladin, zvláště v období pozdní luteální fáze, tedy ke konci druhé poloviny cyklu. Na základě těchto znalostí je jako jeden ze základních způsobů léčby používaná perorální hormonální antikoncepce. Další metody farmakologické léčby se omezují pouze na tlumení jednotlivých příznaků – analgetiky, spasmolytiky, diuretiky, anxiolytiky atd. (4, 5).

Nefarmakologická: Výskyt a vznik příznaků PMS lze ovlivnit i jinými způsoby, za pomoci doplňků stravy, případně léčiv na přírodní bázi a změnou životosprávy a dietních opatření. Vzhledem k omezenému prostoru se soustředíme jen na ta nejdůležitější doporučení.

Obecně prospěšné se při PMS jeví užívání přípravků s obsahem pylu a mateří kašičky, fytoestrogenů, extraktu z brusinek, vitaminů skupiny B a E, magnezia a dalších (6). Z léčiv na přírodní bázi lze použít přípravek s obsahem extraktu z rostliny Agnus castus (7), který je vázaný na lékařský předpis bez úhrady zdravotní pojišťovnou.

Někdy lze tyto potíže ovlivnit i vhodnou životosprávou. Výzkumy ohledně příznaků PMS přinesly vždy nějaké nové poznatky, týkající se možných příčin tohoto syndromu nebo jeho ovlivnění, ale nikdy nevysvětlují vše – vždy se jedná spíše o komplex různých faktorů. Například víme, že konzumace kofeinu, ať již ve formě kávy, čaje nebo koly, eventuálně i čokolády, tyto příznaky zhoršuje. Omezení kofeinu je dobrým krokem k jejich zvládnutí.

Některé příznaky, hlavně deprese, neodolatelná chuť k jídlu a chuť na sladkosti, se dají zase příznivě ovlivnit zvýšeným příjmem vitaminu E. Za jednu z hlavních příčin PMS bývá považována abnormální funkce žlutého tělíska v poovulační fázi cyklu, kdy u některých žen dochází k relativně vyšší hladině estrogenu oproti gestagenům. Tuto skutečnost nepříznivě ovlivňuje zvýšený příjem živočišných tuků, a naopak příznivý vliv má doplnění vitaminů skupiny B, z nichž jako nejdůležitější se jeví pyridoxin (vitamin B6) a zvýšený příjem vlákniny ve stravě. Dalším faktorem je kolísavá hladina glukózy v krvi. Výzkumy bylo například zjištěno, že ženy trpící PMS mají běžně ve své stravě mnohem vyšší příjem cukru, zvláště rafinovaného, oproti těm, které PMS trpí méně nebo vůbec. Tady zase docela dobře působí doplňování chromu (2, 3).

Závěr

Ohledně PMS existuje i přes značný pokrok vědeckých poznatků mnoho nejasností a jeho léčba se proto často omezuje spíše na tlumení jednotlivých příznaků. Vhodným způsobem řešení, který může vést i k zabránění vzniku příznaků, je změna životosprávy a dietního režimu, případně užívání doplňků stravy a léků na přírodní bázi. Tento způsob je sice časově náročnější, kladoucí větší nároky na spolupráci pacientky, ale jeho přínos pro zdraví a spokojenost našich klientů značně přesahuje pouze rámec PMS.


O autorovi: MUDr. Pavel Turčan, Ambulance sexuologie a andrologie, Centrum MEDIOL s. r. o., Olomouc (mediol@seznam.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!