MRSA – praktické zkušenosti s její likvidací v DD

SOUHRN S MRSA (Methicillin rezistentní kmen Staphylococcus aureus) pozitivitou se setkáváme stále častěji nejenom u pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale i u obyvatel zařízeních sociálního charakteru. Domov pro seniory v Malešicích se snaží tento problém řešit a o naše zkušenosti bych se rád podělil.

SOUHRN S MRSA (Methicillin rezistentní kmen Staphylococcus aureus) pozitivitou se setkáváme stále častěji nejenom u pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale i u obyvatel zařízeních sociálního charakteru. Domov pro seniory v Malešicích se snaží tento problém řešit a o naše zkušenosti bych se rád podělil.

SUMMARY MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) has been found positive not only in hospitalized patients but also in clients of long term care facilities. We at the Senior house in Malesice are trying to solve this problem. In the article I would like to share our experiences.

MRSA je podmíněně patogenní mikroorganismus rezistentní vůči běžné antibiotické léčbě. Infekce se klinicky projeví u oslabených jedinců (zejména děti a senioři). Zlatý stafylokok vyvolává infekci kůže a měkkých tkání, zpomaluje hojení dekubitů a jiných chronických ran. Může způsobit septický stav, který u seniorů většinou končí fatálně. U primárně ohrožených skupin může vyvolat pneumonii.Za největší problém s infekcí MRSA v zařízeních sociální péče považuji to, že není k dispozici takový výběr léčebných a ošetřovatelských možností jako ve zdravotnických zařízeních.

Druhým problémem je taková izolace klienta, aby neohrožoval nákazou ostatní spolubydlící na pokoji. To se ale netýká pouze našeho zařízení, Domova pro seniory v Malešicích. Ve většině těchto zařízení nejsou vhodné podmínky pro péči o obyvatele s touto infekcí.

Naše zkušenosti s MRSA

V dubnu 2006 jsme zjistili MRSA pozitivitu v chronické ráně klientky, která byla do našeho DD přeložena z nemocnice. Provedli jsme stěry z chronických ran na kultivaci a citlivost u všech obyvatel a z nosohltanu u kontaktních osob včetně personálu. Výsledky potvrdily pozitivitu některých obyvatel a jednoho zdravotníka-sestry. Kontaktovali jsme hygienickou stanici, aby nám doporučila postupy a opatření k zabránění šíření infekce.

Lékař zahájil celkovou antibiotickou léčbu. Do ústní dutiny a nosohltanu jsme lokálně používali jodové přípravky Jox, Betadine nebo Braunol 5%. Chronické rány jsme ošetřovali jodovými přípravky Betadine a Braunol 20%. U obyvatel s alergií na jod jsme použili Sterilium a Chloramin. Protože v našem zařízení využíváme metodu vlhkého hojení ran, aplikovali jsme na rány přípravek Atrauman Ag.

V ošetřovatelském úseku jsme zavedli režimová opatření spočívající v izolaci klientů s MRSA pozitivitou. Obyvatelky byly umístěny na dvoulůžkový pokoj s omezeným přístupem. Při práci na izolačním pokoji používal ošetřující personál ochranné pomůcky. Nástroje k převazům jsme označili jmény obyvatel a používali výlučně u nich.

K hygieně jsme používali mýdlo s dezinfekcí účinnou na MRSA. Dezinfekci pomůcek, nástrojů a povrchů jsme prováděli podle harmonogramu prostředky Desam OX 2% a Chloramin BM 2% s expozičním časem 30 minut. Tyto dezinfekční prostředky jsme obměňovali po dvou týdnech. Ošetřující personál si dezinfikoval ruce prostředkem na bázi alkoholu (Septoderm gel) s účinkem na MRSA.

Další opatření se týkala prádelny. Ložní prádlo a uniformy se vyvařují, tato termodezinfekce je účinná k eliminaci MRSA. U ostatního prádla jsme používali prací prostředek na bázi Persterilu, kyseliny peroctové a octové (Clax personril).

Pracovníci úklidové firmy používali přípravky Savo Prim 3% a Chloramin B 3% s dobou účinnosti 30 minut, které je nutné po týdnu střídat s přípravky Desam GK 1% s dobou účinnosti 90 minut a Desam extra 1% s dobou účinnosti 30 minut. Další opatření spočívala v upozornění zdravotnického zařízení, ze kterého byla přeložena naše obyvatelka, na MRSA pozitivitu, informovali jsme zřizovatele našeho domova důchodců o vzniklé situaci, o jejím řešení a s hygienickou stanicí jsme konzultovali další postupy. Plněním těchto opatření se nám podařilo infekci MRSA zvládnout během tří týdnů. Hojení chronických ran se přítomností infekce MRSA výrazně zpomalovalo, stav ran se zhoršoval, rány secernovaly a v ráně byl přítomen zápach.

Standardní protiepidemiologická opatření platí v našem zařízení nadále. U obyvatel vracejících se po hospitalizaci do našeho zařízení provádíme hygienu s použitím dezinfekčního mýdla a jejich svršky posíláme do prádelny. Vrací-li se obyvatel s chronickou ránou, provádíme stěr na kultivaci a citlivost. Kontrolní stěry provádíme každé 3 měsíce.

Závěr

Šetrnější pro klienta a méně nákladné pro zařízení a systém je zavedení a dodržování preventivních protiepidemiologických opatření, než řešení již vzniklé infekce MRSA.

—- PhDr. Libor Petřek vedoucí ošetřovatelské péče DD Malešice, Praha, petrek.libor@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!