Můj krok do domácí péče

Ocitla jsem se v prostředí domácí péče před rokem a půl. Nejprve jako pečovatelka – člověk, který pomáhá zajistit běžné denní činnosti. Málokterý zdravý člověk si uvědomí, jak zásadní smysl mají tyto služby pro nemohoucí a nemocné. Vykonávala jsem tuto práci ráda, ale záhy mi začala scházet odborná praxe. Jsem sestra, ale věděla jsem, že do kolosu nemocnice zapadnout nechci. Přešla jsem tedy do soukromé agentury zdravotních sester.

Chodíte-li k pacientovi pravidelně několikrát týdně, vznikne užší sblížení. Samozřejmě je nutné dbát na určité hranice. Sestra, byť v civilu, musí zachovávat profesionalitu a nadhled i v domácnosti. Co tím vlastně myslím? Chci se zmínit o druhém protipólu, který může nastat právě v domácí péči. Nemocný si snadno vytvoří závislost na jedné sestřičce a ani já sama jsem se, pro svou potřebu pomáhat lidem, vždy nedokázala těmto situacím vyhnout. V takovém případě je namístě změna sestry.

Výhody domácí péče – kazuistika

Na případu paní Z. C. mohu dokumentovat výhody domácí péče. Manželé, oba pokročilého věku, s typickými projevy stárnutí. Pán schopný, chodící a za- jišťující veškeré domácí práce a pochůzky. Paní má diagnostikovánu ischemickou chorobu dolních končetin, s rozsáhlými defekty na bércích. Paní Z. C. je nadměrně úzkostlivá až depresivní, emočně labilní. Na doporučení kožní lékařky převzala ji do péče agentura, k převazům bérců, k péči o DK, které jsou oteklé, s lokálním nálezem rozsáhlých sekretujících defektů, četných keratóz a meziprstních mykóz. Tomuto stavu pacientky „napomohla“ i manželova péče, který v dobré víře pomoci ještě rozsah postižení zhoršil. Ve svém pečlivém přístupu nanášel na rány doslova, co se dalo, a defekty se pochopitelně nehojily.

Problém ošetřování bez hospitalizace vyřešila domácí péče. Do rodiny začala přicházet sestřička a po pravidelných převazech a kontrolách se stav výrazně zlepšil. Pacientka byla doma, s manželem, v klidu a bez stresů z případné hospitalizace. Končetina byla zachráněna.

Myslím si, že právě pro takovéhle starší spoluobčany je domácí péče neocenitelnou přítelkyní. Člověk jako pacient je ve svém prostředí spokojený a vyrovnaný, většinou je schopný přijímat zdravotní péči bez zbytečného vypětí a nedorozumění, kterých se v nemocnici vyskytuje mnoho.

Domácí péče je stále ještě na startu, ale určitě bude přibývat lidí se spokojeným úsměvem na tváři díky práci sester domácí péče. A já sama, až budu tou nemohoucí bábinkou, ráda zůstanu doma a budu vítat každou usměvavou sestřičku.

Ohodnoťte tento článek!