Multidisciplinární přístup v geriatrické péči

Spolupráce sester a psychologů se na gerontopsychiatrických odděleních v našich podmínkách postupně zintenzivňuje. Tradičně přitom fungují obě profese na odděleních relativně odděleně, společné porady psychologů s týmem sester se zaměřují především na provozní záležitosti.


SOUHRN: Článek na základě praktických zkušeností autora, psychologa na gerontopsychiatrii v psychiatrické léčebně, popisuje na konkrétním příkladu různé možnosti spolupráce mezi sestrami a psychology na geriatrických odděleních psychiatrických léčeben.
Klíčová slova: zdravotnická psychologie, ošetřovatelství, gerontopsychiatrie, komunikace ve zdravotnictví

SUMMARY: The article is based on the experience of the author, psychologist at geronto-psychiatry unit of a psychiatric treatment facility, and describes various forms of cooperation between nurses and a psychologists.
Key words: health psychology, nursing, geronto-psychiatry, communication in healthcare


 

Leckde však vedle toho dobře funguje spolupráce při péči o pacienty a setkávání na méně formální úrovni, a to k oboustrannému prospěchu – zástupci obou profesí si mají hodně co nabídnout. Dále popisujeme některé možnosti spolupráce, které se nám při péči o pacienty osvědčily.

Co může psycholog nabídnout sestrám?

Gerontopsychiatrie je pro zdravotnický personál velice náročným prostředím. K duševním a četným somatickým onemocněním zde přistupuje i velmi zatěžující téma konce lidského života. Psychologickou podporu tu často mohou potřebovat pracovníci ve stejné míře jako pacienti. Obrátit se proto na psychologa s prosbou o pomoc by pro sestry nemělo být nic neobvyklého. S psychologem lze konzultovat nejen nepříjemné vlastní pocity a stavy plynoucí z fyzicky i psychicky náročné práce, ale i problematické chování některých pacientů vůči sestře. Pokud má sestra k psychologovi otevřenou cestu, umožňuje jí konzultace s ním lépe porozumět obtížné situaci, vlastním i pacientovým pocitům. Ve spolupráci s ním se jí snáze podaří naučit se, jak příště takové situaci předejít.
V této souvislosti lze doporučit i řadu psychologických kurzů zaměřených na komunikaci ve zdravotnictví.

Jinou možností je přímá účast psychologa při péči o obtížně spolupracující pacienty, která může usnadnit komunikaci mezi zúčastněnými a snížit úzkost pacienta kupříkladu při nepříjemném vyšetření. Tento efekt bude samozřejmě nejvýraznější tam, kde psycholog s pacientem dlouhodobě pracuje, např. v podpůrné psychoterapii. V praxi jsme se ovšem setkali i s přesně opačným případem, kdy oblíbená sestra naopak pomohla v práci psychologům – svou přítomností snížila napětí pacientek na začátku canisterapie. Některé pacientky se psa přestaly bát až ve chvíli, kdy je k němu sestra doprovodila a společně s nimi ho chvíli hladila.

V neposlední řadě může psycholog sestrám pomoci při hledání způsobů, jak pacientům nabízet a poskytovat psychickou oporu. Její poskytování je jednou z velice důležitých cílů ošetřovatelství. Na gerontopsychiatrii je však někdy obtížné tento cíl naplňovat. Obecně ale platí, že pacienti si velice cení i krátkých rozhovorů, třeba i o počasí či kvalitě spánku, pokud z něj cítí zájem a porozumění sestry. Není přitom nutné s pacienty sdílet jen jejich smutek, ale i jejich drobné radosti. I prožitek z pouhé příjemné procházky po nemocničním parku je větší, pokud jej lze sdělit.

U osob s poruchami paměti se velice osvědčilo „povídání“ mezi sestrami a pacienty nad starými rodinnými fotografiemi. Přirozená a upřímná zvědavost zdravotníka je tu radostně akceptována a má nesmírně pozitivní vliv na psychiku pacientů!

Jak sestry pomáhají psychologům?

Práce psychologa na gerontopsychiatrii se obvykle dělí na diagnostickou a terapeutickou část zahrnující jak podpůrnou psychoterapii, tak aktivizační programy pro pacienty. V obou případech je pro psychologa pomoc sester velikou výhodou.

Sestry tráví s pacienty v porovnání s ostatními zdravotníky na oddělení fakticky mnohem více času. Mají tak unikátní možnost poznávat pacienty v mnoha odlišných situacích: během jejich komunikace se spolupacienty na odděleních, při pracovní terapii, ale třeba i během noci. Při diagnostice psychických poruch tak informace z jejich pozorování mohou psychologovi nesmírně pomoci. Nemusí se při tom vždy jednat pouze o zveličování nebo disimulaci potíží při vyšetření. Klasickou ukázkou jsou primářské vizity, během kterých se nemálo pacientů cítí ve stresu. Tomu může odpovídat i chování pacientů. Právě sestry dovedou spolupracovníkům říci, zda se jedná pouze o situační výkyv.

Vlivem častého chronického průběhu onemocnění léčených na gerontopsychiatrických odděleních mají sestry možnost řadu pacientů poznat velice dobře. Zároveň bývají sestry pacienty často vnímány jako určitá spojka mezi nimi, pacienty a ostatními zdravotníky – psychology nevyjímaje. Díky oběma těmto vlivům bývají sestry mezi prvními, kdo psychology i lékaře upozorní na drobná zlepšení nebo zhoršení zdravotního stavu pacienta. Lékaři z těchto informací mohou vyvodit změny ve farmakoterapii, psycholog může pacientovi nabídnout podpůrnou terapii, případně krizovou intervenci.

Bez podpory sester si lze jen těžko představit realizaci celé řady aktivizačních programů pro pacienty. Nejenže je sestry samy vytvářejí, často se podílejí i na těch, které organizují psychologové. V našich podmínkách například pro pacienty během roku pořádají výlety autobusem po zajímavých místech v okolí. Vedle toho pak každý týden, v rámci psychologem prováděného kognitivního tréninku, pomáhají pacientům s řešením rébusů, které pacienti od psychologa dostávají k luštění ve volném čase. Někdy může být klíčovou formou podpory prosté připomenutí, že pacient s poruchou paměti dostal za úkol vůbec něco vyluštit!

Závěrem lze podotknout, že při současném důrazu na kooperaci multidiciplinárních týmů lze do budoucna očekávat ještě větší provázanost. Jako jeden z prvních kroků k větší míře spolupráce bude nutné detailněji seznámit psychology s prací sester na gerontopsychiatrii a obráceně. Stejně tak nebude snadné najít vhodný čas pro komunikaci u obou vytížených profesí.
Možnosti spolupráce sester a psychologů, které jsme zde popsali na základě našich zkušeností, možná někde mohou být již rutinní záležitostí, jinde zatím zní jako hudba budoucnosti. Literatura


O autorovi: Mgr. Václav Jílek, PL Kosmonosy (vaclav.jilek@plkosmonosy.cz)

Ohodnoťte tento článek!