Mužská sterilizace – vazektomie v praxi

Vazektomie, mužská sterilizace, je jedna z nejspolehlivějších antikoncepčních metod. Jedná se o metodu bezpečnou a na výkon nenáročnou.

SUMMARY

Vasectomy or male sterilization is one of the most reliable contraceptive techniques. It is a safe and simple procedure.

Žijeme v době, kdy početí potomka je možné plánovat. Krásnější část naší populace si navykla plánovat těhotenství s pomocí hormonální antikoncepce a touto cestou se jí zvolený záměr úspěšně daří naplňovat. Existují však situace, za kterých žena hormonální antikoncepci užívat nemůže nebo nechce. Ani trvalé přerušení vejcovodů nemusí být pro ženu přijatelným řešením. Pak je na partnerovi, aby v okamžiku, kdy již partneři neplánují a nechtějí další dítě, zvážil chirurgický zákrok, který vede ke kýženému výsledku.Vazektomie, operační přerušení chámovodu, je bezpečnou a jistou antikoncepční metodou. V tomto případě hovoříme o sterilizaci.

Definice sterilizace

Za sterilizaci je ze zákona považován lékařský výkon, který zabraňuje plodnosti, aniž jsou odstraněny nebo poškozeny pohlavní žlázy. Chirurgická sterilizace tato kritéria splňuje. O tom, že sterilizace je indikována, rozhoduje nejčastěji lékařská komise k tomu účelu ustavená (sterilizační komise). Sterilizační komisi zřizuje ředitel nemocnice. Pro sterilizaci mužů při takové nemocnici, která má nemocniční urologické nebo chirurgické oddělení.

Metoda

Vazektomie se provádí v místním znecitlivění pod bazí šourku, tedy pod třísly muže. Provedou se dvě drobné incize na kůži na stranách šourku. Pohmatem se nalezne funiculus spermaticus, semenný provazec, obsahující cévní, lymfatické struktury a chámovod. Provede se skeletizace/vypreparování chámovodu, tento se protne a vytne se z něj asi 1 cm dlouhý úsek, konce chámovodu se podvážou ligaturou ze vstřebatelného šicího materiálu.

Vytnutá část chámovodu se odešle k histologickému vyšetření. Rána na kůži šourku je šita vstřebatelným vláknem. Pooperační komplikace jsou vzácné. Může se objevit pooperační otok místa podvazů, krevní podlitina v místě zákroku, dočasná zvýšená citlivost operované oblasti. Histologické vyšetření chámovodů provádíme pro potvrzení správnosti provedeného výkonu. Doporučujeme tříměsíční pohlavní styk s kondomem a po této lhůtě provádíme kontrolní spermiogram, kterým potvrzujeme azoospermii. Absolutní neplodnost nenastupuje po výkonu okamžitě, ale teprve po opakovaných ejakulacích, než se vývodné pohlavní cesty od spermií očistí. Lze říci, že se jedná o antikoncepci trvalou, neškodnou a ekonomicky relativně levnou.

Diskuse

Výhodou metody je, že i přes sterilizaci nemusí být neplodnost muže nezvratná. Existují metody, které sterilizovanému člověku umožňují rodičovství. Pro případ obnovy fyziologických funkcí nebo pro potřebu koncepce je možno využít mikrochirurgickou úpravu přerušených chámovodů a tak dosáhnout přítomnosti spermií v ejakulátu. Metody asistované reprodukce pomáhají mužům po provedené sterilizaci k přímému oplodnění vajíčka in vitro odběrem spermií z oblasti nadvarlete nebo varlete. Další možností je uložení ejakulátu do tkáňové banky před provedením sterilizace. Takovýmto způsobem lze uchovat spermie roky ve stavu využitelném k případnému oplodnění ženského vajíčka.

Sterilizaci tak můžeme řadit mezi nejspolehlivější antikoncepční metody. K selhání metody dochází tehdy, když je přerušení chámovodu provedeno nesprávně, nedostatečně. Sterilizace nemá vliv na sexuální život muže. Pohlavní styk, orgasmus i ejakulace probíhají beze změn. Ejakulační tekutiny bývá nadále podobné množství, protože je z velké části tvořena sekretem žláz (z prostaty, semenných váčků), jejichž činnost není podvazem chámovodů nijak ovlivněna.

Závěr

Kontrolu spermiogramu po provedeném protětí chámovodů doporučujeme za 3 měsíce po výkonu. Do tohoto okamžiku je nezbytné chovat se při pohlavním styku tak, jako by k oplození partnerky mohlo dojít. Nejčastěji je používána ochrana kondomem. Při pozitivním záchytu spermií indikujeme další kontrolu spermiogramu v intervalu měsíce do doby jejich úplného vymizení. Jsou dokumentovány případy, kdy i po týdnech od vazektomie bylo v ejakulátu přítomno velké množství spermií. Povolení nechráněného pohlavního styku přichází po histologickém potvrzení jeho oboustranné resekce a po nálezu azoospermie ve spermiogramu. Mužská sterilizace musí být naprosto dobrovolným výkonem prováděným na vlastní žádost.


MUDr. Miroslav Louda, Ph. D. Urologická klinika FN Hradec Králové (louda@lfhk.cuni.cz)

Ohodnoťte tento článek!