Mycí automaty sanitárního nádobí ve FN U sv. Anny v Brně

V současné době se v naší FN používá celkem 22 kusů mycích automatů sanitárního nádobí. Z toho je 16 přístrojů firmy MEIKO, 4 přístroje firmy Hackman- -Deko, 1 přístroj značky Tornádo, 1 přístroj značky CSO Ostrava. Veškerá tato zařízení značně usnadňují práci zdravotnického personálu. Na straně druhé je nutné, aby i v této oblasti činnosti bylo garantováno, že mycí, čisticí a dezinfekční účinky všech volitelných programů pokaždé zaručí čisté a především vydezinfikované sanitární nádoby.

Zásadou každého kvalitního čisticího procesu včetně dezinfekce u těchto přístrojů je tedy fáze tlakového čištění a mytí, následuje ohřátí nádob a dezinfekce parou při teplotě 85 oC dle programu. Následuje fáze ochlazení. Z obecných zkušeností je známo, že tyto mycí automaty mají možnost několika programů od programu krátkého až po program intenzívní.

Proklamované parametry těchto přístrojů jsme v naší FN zkoumali především z hlediska konečného výstupu (hodnocení bakteriálních stěrů ze sanitárního nádobí po mycím a dezinfekčním procesu). Zjištěné nedostatky byly okamžitě dodavatelskou firmou Hospimed, spol. s  r. o., jako stěžejním dodavatelem myček zn. MEIKO, vyřešeny úpravou programu a v současné době je provoz těchto, ve FN převažujících zařízení bezproblémový.

V naší FN se i nadále uvažuje o další spolupráci s výše zmíněnou firmou. Nemít myčky sanitárních nádob na příslušných odděleních je krok zpět. Zkulturnění a usnadnění práce jejich prostřednictvím, včetně hygienizace procesu, je nepopiratelné.

Vizuálně čisté a vydezinfikované sanitární nádoby lze zabezpečit takto:

Parní dezinfekce s dostatečnou účinností by měla probíhat při každém programu.

Celý program mytí, čištění a dezinfekce sanitárních nádob by měl být bez možnosti přerušení či zkrácení.

Obsluha mycího automatu musí být dokonale proškolena a seznámena se zacházením s daným přístrojem.

Nutno zajistit pravidelný servis a kontrolu účinnosti přístroje.

Hledat další možnosti posílení dezinfekčního procesu přístroje.

Z hygienického hlediska se pravidelně věnovat i těmto přístrojům a dokladovat účinnost mycího a dezinfekčního procesu.

MUDr. Miroslav Műller, hygienik FN U sv. Anny v Brně

PR

Ohodnoťte tento článek!