Mykologické vyšetření nehtů

V jarních a letních měsících lze očekávat větší počet pacientů přicházejících na kožní kliniku s mykotickým onemocněním nehtů na nohou. Nepěkně vyhlížející nehty, které jsou většinou zesílené, nažloutlé a lomivé, představují pro většinu lidí společenský problém.

Postižení nehtu začíná většinou pozvolna od volného okraje a šíří se směrem k nehtovému lůžku. Toto houbové onemocnění (tzv. onychomykóza), vyvolané nejčastěji houbami rodu Trichophyton, je velice rozšířené a přenáší se většinou tam, kde je vlhko a teplo – například ve sprchách, saunách a bazénech. Pacienti, kteří přicházejí na mykologické vyšetření, obvykle nevědí, jak takové vyšetření probíhá. V laboratoři se provede odběr materiálu z postiženého nehtu pomocí sterilního skalpelu do sterilní Petriho misky. Před odběrem se otře nehet tamponem navlhčeným 70% alkoholem, aby se zabránilo případné kontaminaci. Je možné i odstřihnout malou část nehtu sterilními nůžkami. Část odebraného materiálu se přemístí na podložní sklo k mikroskopickému vyšetření a ostatní materiál se ve sterilní Petriho misce (pečlivě přelepené a označené jménem pacienta) a s řádně vyplněnou průvodkou odešle na oddělení mikrobiologie ke kultivačnímu vyšetření. Z materiálu na podložním skle se zhotoví tzv. louhový preparát, a to tak, že k odebranému materiálu se přikápne 10% hydroxid draselný, překryje se krycím sklem a takto připravený preparát se „louhuje“ ve vlhké komůrce 20 minut. Potom se mikroskopicky hodnotí přítomnost houbových vláken a spor. Výhodou louhového preparátu je snadná příprava a rychlý výsledek. Při pozitivním nálezu lze předpokládat, že i kultivační vyšetření bude pozitivní. Nevýhodou kultivačního vyšetření je dlouhá doba kultivace (asi 5-6 týdnů).

Na základě pozitivních výsledků lékař naordinuje jeden z následujících způsobů léčby:léčba zevní – tj. lokální, za pomoci různých antimykotických mastí, roztoků a tinktur,- léčba celková – v závažnějších případech při postižení více nehtů a většího rozsahu.

V některých případech se může stát, že výsledek louhového preparátu a kultivace je negativní a neodpovídá klinickému nálezu. Tehdy je třeba vyšetření zopakovat. V první řadě je důležité dodržet v laboratoři následující pravidla:– Při odběru biologického materiálu používat zásadně sterilní pomůcky, aby se zabránilo kontaminaci. – Je třeba odebrat dostatečné množství biologického materiálu, protože odběr malého množství může vést k falešně negativnímu výsledku. – Dbát na to, aby pacient neměl příliš krátce ostříhané nehty, v takovém případě je lepší vyšetření odložit. – Je důležité zjistit, zda pacient nemá nehty ošetřeny; použití různých dezinfekčních a léčebných prostředků může způsobit falešně negativní výsledek.

Závěr

Při odběru vzorku na mykologické vyšetření je nutné k pacientovi přistupovat citlivě a individuálně. Někteří lidé nevěnují změnám nehtů a hygieně nohou dostatečnou pozornost a netuší, že se může jednat o infekční mykotické onemocnění. Tyto pacienty je třeba informovat o riziku nákazy, její prevenci a léčbě, ale i o možnosti reinfekce, ke které dochází v případě zanedbání základních hygienických návyků. Je důležité zdůraznit nutnost dezinfekce obuvi, nošení bavlněných ponožek a omezení dlouhodobého nošení uzavřené obuvi. Jsou i lidé, kteří se za vzhled svých změněných nehtů stydí a toto onemocnění považují za velký estetický problém. V tomto případě je třeba pacientovi vše řádně vysvětlit a doporučit dávku trpělivosti, neboť nehet roste pomalu a jeho léčba je dlouhodobá.


SOUHRN

Tento článek se zabývá problematikou odběru nehtů na mykologické vyšetření, vysvětluje zpracování odebraného biologického materiálu, naznačuje léčbu nehtů postižených houbovým onemocněním a nakonec informuje o prevenci tohoto onemocnění.

SUMMARY

The article addresses fungal disease of nails from taking examination samples, evaluation of the biological sample, to treatment and prevention of the nail fungal disease.


O autorovi: Věra Benešová, Kožní klinika – mykologická laboratoř, FN Plzeň (benesovav@fnplzen.cz)

Ohodnoťte tento článek!