MZ ČR představilo reformní zákony

v rámci připravované reformy MZ ČR představilo tři nové zákony, které tvoří její hlavní pilíře.

Jedná se o zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Ty mají pacientům přinést ještě kvalitnější a bezpečnější, dostupnější a rychlejší zdravotnickou záchrannou službu, více možností domoci se svých práv či možnost konzultovat diagnózu a navrhovanou léčbu s dalším lékařem. Zastřešující zákon o zdravotních službách stanoví především jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele, tedy státní i nestátní. Pro pacienty je důležité to, že dojde k zásadní změně jejich postavení a zákon jasně stanoví jejich práva a povinnosti.

Ty podrobně vymezuje i pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky. Jednotlivá práva budou vymahatelná a za jejich neplnění budou poskytovatelům ukládány sankce. Zákon o specifických zdravotních službách ještě podrobněji upravuje některá práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů. Dále stanovuje podmínky pro vybrané výkony. Zákon o zdravotnické záchranné službě stanovuje jednotné podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby s cílem zajistit její dostupnost a dále rovněž podmínky financování zdravotnické záchranné služby.

Součástí zákona jsou i pravidla součinnosti mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby a poskytovateli lůžkových zdravotních služeb, práva a povinnosti členů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby a nastavení kompetencí ministerstva zdravotnictví a krajů. Všechny zákony v současnosti probíhají vnitřním připomínkovým řízením ministerstva tak, aby mohly být nejpozději v průběhu března postoupeny do vnějšího připomínkového řízení a v červnu předloženy Legislativní radě vlády.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!