Na dotazy sester

Platové třídy

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů je závazný pokyn pro mzdové ohodnocení zaměstnanců ve státních zdravotnických zařízeních. V současné době jsou sestry většinou zařazovány při nástupu do zaměstnání do třídy č. 6 a po ukončení nástupní praxe do vyšší třídy. Tarifní platová třída 8 může být přiznána, jsou-li splněny kvalifikační předpoklady, tj. vyšší vzdělání než je SZŠ anebo pomaturitní specializační studium v IDVPZ. Dalším předpokladem pro tuto tarifní třídu je náplň činnosti podle katalogu prací. To znamená, že sestra vykonává specializovanné činnosti. Za těchto předpokladů může být třída č. 8 zaměstnavatelem přiznána.

Jindra Pavlicová

hlavní sestra MZ ČR

Ohodnoťte tento článek!