Na konferenci se sešli nejen pediatři a dětské sestry

V říjnu se v pražském Top Hotelu uskutečnila akce s názvem Konference nejen pro pediatry a dětské sestry, řadící se do cyklu 1 den pro sestru. Tento projekt pořádá vydavatelství Mladá fronta již od roku 2009.

Konference

Akce se zúčastnilo 60 lékařů a doslova dvojnásobný počet sester, jejichž sekce proběhla pod odbornou záštitou MUDr. Petra Kašpara z Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK v Praze.

Účastníky konference byli i přes avízo v názvu (NEJEN) především pediatři, neonatologové (zejména ženské osazenstvo) a pediatrické sestry. Program akce byl sestaven multioborově, proto se mezi přednášejícími obou sekcí vystřídali specialisté několika spolupracujících oborů jako MUDr. Hana Roháčová, Ph. D., z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Na Bulovce, prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, z Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady nebo PhDr. Tereza Nováková, Ph. D., odborná asistentka z FTVS UK v Praze. Spektrum témat bylo tedy velmi široké a celé dva sály Top Hotelu se 7. října naplnily posluchači.

Na úvod psychomotorický vývoj dítěte

Sesterská sekce byla zahájena přednáškou MUDr. Martiny Kašparové (Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Dětská poliklinika FN v Motole) o psychomotorickém vývoji v postnatálním období.

„K jeho hodnocení se používají různé metody, u nás nejčastěji Vlachovo schéma, které slouží hlavně pediatrům a neurologům, neurokineziologická diagnostika podle Vojty, používaná fyzioterapeuty a neurology, a Gesselova škála hodnocení, kterou využívají psychologové,“ vysvětlila dr. Kašparová. První rok věku dítěte je rozdělen do jednotlivých trimenonů a měsíců, jejichž stadium odpovídá určitým dovednostem včetně převládajícího tonu svalstva a reflexů. „Psychomotorický vývoj dítěte je určován především stupněm jeho neurologického vývoje,“ zdůraznila dr. Kašparová.

Diagnostika poruch motorického vývoje bodovala

Velké ohlasy sklidila navazující přednáška PhDr. Terezy Novákové, Ph. D. (FTVS UK v Praze) na téma Jak včas rozpoznat patologii v motorickém vývoji dítěte. Podle dr. Novákové je psychomotorický vývoj až k dosažení bipedální komoce základem pro další motorický vývoj: „Je důležité znát klíčové milníky psychomotorického vývoje tak, aby všechny odchylky a patologie v pohybovém vývoji dítěte byly včas odhaleny. Téměř u 30 % dětí vidíme poruchy držení trupu (svalové dysbalance) již od časných fází vývoje. Včasné odhalení patologie je základem úspěšné léčby, která má možnost využít maximální plasticitu CNS.“

Biopsychosociální potřeby dítěte

Potřeby a práva dítěte musí být respektovány i ve zdravotnických zařízeních, zvláště při hospitalizaci, která pokud je pro dítě stresující, může být zdrojem psychosomatických obtíží, což je samozřejmě nežádoucí. „Jestliže to zdravotní stav dítěte dovoluje, měla by hospitalizaci předcházet psychologická příprava dítěte jak ze strany zdravotníků, tak ze strany rodiny,“ zaznělo od MUDr. Petra Kašpara (Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, 2. LF UK v Praze).

Na závěr úrazy

Úrazy patří u dětí mezi nejčastější příčiny ohrožení na životě. Jedná se zejména o dopravní nehody, časté jsou však také úrazy ve škole nebo při sportovních aktivitách. Martina Eliášová (ABC první pomoc s. r. o., odborný školitel KPR a všeobecná sestra ÚVN, Praha) klade důraz na používání bezpečnostních pomůcek a zádržných systémů během transportu, které mohou zmírnit následky úrazu. Svou prezentaci pojala interaktivně.

„Padesát procent úrazů tvoří poranění končetin, u dětí se setkáváme také s vdechnutím cizího tělesa – korálky, bonbony, drobné hračky, ořechy apod. – a s opařením horkým čajem nebo polévkou,“ konstatovala Eliášová, které patřil po teoretické přednášce i závěr konference věnovaný praktickým ukázkám KPR u novorozence a dítěte. Přestože tato část byla dobrovolná, většina sester vydržela se zájmem až do konce. Velice si toho vážíme, neboť některé sestry čekala dlouhá cesta domů, případně navíc ještě noční služba… Kromě příjemně nabitých vědomostí, 4 kreditů a získaného certifikátu sestry pozitivně hodnotily také prostředí a organizaci celé akce. Personál Top Hotelu připravil pro všechny účastníky vynikající pohoštění.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!