Na pomoc dlouhodobě duševně nemocným

Na www.mapasluzeb.czbyl spuštěn portál zaměřený na přípravu a pozitivní ovlivnění podmínek pracovního uplatnění lidí s dlouhodobým duševním onemocněním na alternativním i otevřeném trhu práce. K tomu má sloužit vytvoření sítě služeb, zavedení společných postupů do praxe partnerských organizací, posílení kapacit odborného personálu a zvýšení jeho erudice, zkvalitnění přípravy uchazečů o pracovní místa a jejich rekvalifikace, vyhledávání volných míst na otevřeném trhu práce a také poskytování pomoci zaměstnavatelům při vytváření pracovních míst pro dlouhodobě duševně nemocné.

Projekt realizuje Fokus Praha o. s. s partnery Eset-Help o. s. a Green Doors o. s. Už nyní mohou potenciální zaměstnavatelé například počítat s lepší orientací v aktuální nabídce a poptávce pracovního uplatnění takto postižených. Zdroj www.helpnet.cz

Ohodnoťte tento článek!