Na prostředí záleží

Začátkem letošního března bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované Oddělení léčby poruch příjmu potravy pražské VFN.

Oddělení patří mezi přední pracoviště s význačnými odborníky, nicméně, jak zdůraznila vedoucí lékařka centra Hana Papežová, i když úspěch léčby záleží na tom, kdy se nemocný dostane k odborníkovi, „dnes již pacienti a jejich rodiny kladou vysoké požadavky i na to, jak vypadá prostředí, kde budou léčeni“. Oddělení tak dostalo nové vybavení pokojů, značně se zlepšila sociální zařízení a ani prostory, kde pacienti tráví společné chvíle a probíhají terapie rodin, se nedají s dřívějšími srovnat. „Oddělení slouží svému účelu přes třiadvacet let,“ zdůraznil prof. Zima, děkan 1. LF UK, „a za tu dobu stoupl počet pacientů několikanásobně.“ Nejčastější diagnózou je mentální bulimie a anorexie, 5-10 % hospitalizovaných tvoří muži. Na prvním místě při léčbě na oddělení i v denním stacionáři je režim oddělení, s důrazem na režim jídelní, psychoterapie a někdy i léky. Zvláštní důraz je kladen na práci pacientů ve skupině, oddělení funguje na principu terapeutické komunity, spolupracují specialisté dalších profesí. Nedílnou součástí programu je autogenní trénink, relaxační cvičení, léčebná tělesná výchova a ergoterapie. Podle MUDr. Papežové lze výsledky hospitalizace nemocných s poruchami příjmu potravy ve VFN srovnat na základě dlouhodobé mezinárodní multicentrické studie COST B6 se specializovanými centry vyspělých zemí, kde je po pěti letech 25 % pacientů bez obtíží, stav 50 % je částečně zlepšen, u 20 % se nepodaří nemoc ovlivnit a 5 % pacientů v důsledku této nemoci umírá. Informace o hospitalizaci jsou podávány na čísle 224 965 335, další na www.pppinfo.cz

Ohodnoťte tento článek!