Na složité problémy: chůze!

Souhrn Tělesný pohyb je přirozenou lidskou potřebou, podobně jako spánek nebo příjem potravy. Odpírat si pohyb znamená zvyšovat riziko zdravotních problémů. Přiměřená tělesná aktivita prospívá zdraví a zlepšuje duševní stav, např. mírní deprese nebo úzkosti, zlepšuje paměť i další kognitivní funkce a vede k větší životní spokojenosti (přehled viz Nešpor a Csémy, 2006).

SUMMARY Movement is a natural human need similar to sleep or food intake. Lack of movement increases the risk of health problems. Appropriate physical activities are healthy for the body and the mental status. It alleviates depression, anxiety, improves memory and other cognitive functions, and leads to higher satisfaction with life (for review see Nespor and Csemy, 2006).

Pro lidi vyššího věku, velmi zaměstnané nebo se zdravotním omezením nemusí být snadné najít vhodnou tělesnou aktivitu. Některé sporty mohou být nebezpečné, jiné náročné na čas a vybavení a další vyžadují dlouhodobý nácvik. Například u pacientů závislých na alkoholu docházelo při fotbale k častým úrazům a zlomeninám, takže ho doc. Skála v Apolináři kdysi zakázal. Důvodem byla netrénovanost, osteoporóza, sklon k riskování u závislých i samotný charakter této pohybové aktivity.

Na mužském oddělení pro léčbu závislostí v Bohnicích používáme zejména rehabilitační cvičení s fyzioterapeutem, jógu a podobná cvičení a pomalý běh prokládaný chůzí nebo samotnou chůzi.

Výhodou chůze je nenáročnost na finance i čas. Chození se ale těší oblibě i u lidí z vyšších socioekonomických skupin. Někteří finančníci z londýnské City údajně ráno vyrážejí v obleku a chodeckých botách do práce. Tam pak schovají boty do zásuvky psacího stolu, obují polobotky a obchodují. Na konci pracovní doby pak vrátí do psacího stolu polobotky a vyrážejí v opačném směru.

Některé zdravotní výhody chůze

* Snižuje riziko srdečních onemocnění a cévních onemocnění (přehled např. Hamer a Chida, 2008). * Snižuje riziko vysokého krevního tlaku. * Snižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje profil krevních lipidů (např. Puglisi a spol., 2008). Pro zajímavost dodávám, že citovaní autoři doporučovali zkoumaným osobám více chodit do schodů a jíst více rozinek. * Pomáhá předcházet obezitě, je prevencí a užitečnou součástí léčby diabetu 2. typu (Praet a spol., 2008). * Zlepšuje duševní stav a výkonnost. * Pomáhá předcházet osteoporóze a může být užitečná i při mírnění potíží této nemoci. * Jde o prevenci rakoviny tlustého střeva (Takahashi a spol., 2007, Wolin a spol., 2007), což je pro českou populaci zvláště důležité vzhledem k výskytu tohoto onemocnění. Vysoký výskyt rakoviny kolorektálního karcinomu v ČR souvisí s malým množstvím vlákniny v potravě a rekordní spotřebou piva (Kune a Vitetta, 1992, Nešpor a spol., 2004). * U starších lidí snižuje chůze riziko pádů a napomáhá soběstačnosti. * Kromě RHB lidí se srdečními nemocemi a s DM pomáhá chůze i při léčbě fibromyalgie a rozedmy plic (Karmisholt a Gotzsche, 2005). * Chůze usnadňuje zvládání bažení (craving) po tabáku u lidí, kteří překonávají závislost na této látce (Taylor a spol., 2005, Taylor a Katomeri, 2007). Podle zkušeností našich pacientů pomáhá chůze v bezpečném prostředí i ke zvládání bažení po alkoholu.

Praktická doporučení

* Při chůzi se držte zpříma, jako by vás cosi táhlo za temeno nahoru. Bradu mějte přibližně rovnoběžně se zemí, ramena dole, dolní část břicha a hýždě jsou zpevněné, ruce nezatínejte, protože by to zvyšovalo TK. Při novém kroku nejdříve došlápněte na patu a pak přenášejte váhu až ke špičce (tzv. správné odvíjení chodidel). Podrážka by měla být dostatečně pružná, aby to umožnila. Obuv by měla být kvalitní. Ruka a rameno se vždy při vykročení pohybují směrem k opačné noze. Vytáčení boků a pohyby paží pří chůzi jsou důležité pro páteř (Callaghan a spol., 1999), snižuje se tak její statické zatížení a posilují zejména krátké svaly páteřní. * Doporučená doba chůze pro zdraví je alespoň 30 minut denně. * Při chůzi dýchejte klidně, zhluboka a do břicha. * Chůze bez obuvi je vhodná v přírodě (např. v písku), ale ne doma na rovné podlaze. * Při poruchách stability (závratě, nejistota) prospívají pomůcky, jako jsou hole. Dvě speciální hole se používají při tzv. severské chůzi (nordic walking), což navíc vydatně procvičí svaly v horní polovině těla. O typu pomůcek a jejich používání je lépe se poradit s odborníkem. * Důležitá je rychlost. Při rychlejší chůzi zajišťuje stabilizaci setrvačná hmota těla a při pomalé nervová soustava. * Existují pokusy o zařazení chůze do rekreačních aktivit pracovního prostředí (Gilson a spol., 2008). To sice není u nás běžné, ale už třeba přejít z jedné místnosti do druhé nebo vyjít do schodů může být pro člověka se sedavým zaměstnáním velmi prospěšné. * Ti, kdo potřebují intenzivnější pohyb, mohou prokládat chůzi pomalým během, posilováním nebo jinými fyzicky náročnějšími aktivitami. * I velmi zaměstnaný člověk může včlenit chůzi do svého života. Je například možné při cestě do nebo ze zaměstnání vystoupit o zastávku dříve nebo místo výtahu vyjít po schodech pěšky. * Krokoměr je užitečným nástrojem, který může zvýšit motivaci k chůzi (Bravata a spol., 2007). Cena nejlevnějších přístrojů se v květnu 2008 pohybovala kolem 500 Kč. * Chůzi bývá vhodné doplnit šetrným protahováním svalů.


Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., Mgr. Alžběta Babková, Psychiatrická léčebna Bohnice (nespor.k@seznam.cz, www.drnespor.eu, www.youtube.com/drnespor)

Ohodnoťte tento článek!