Náchodské ošetřovatelské dny

Na konci října proběhl 4. ročník Náchodských ošetřovatelských dnů. Tato odborná konference pro převážně nelékařské zdravotnické pracovníky trvala tři dny a odbornými tématy naplnilo program přes 80 přednášejících z řad lékařů i nelékařů.

Akce se zúčastnilo přes 400 posluchačů. Cílem konference bylo pokrýt co nejširší spektrum nelékařských zdravotnických oborů. Zařazeny byly tedy jak bloky z oblasti interní, dětské, gynekologickoporodnické nebo intenzivní medicíny, tak i blok operačních oborů nebo laboratorní medicíny. Záměrné interdisciplinární propojení konference umožnilo formální i neformální setkání pracovníků ze všech oblastí zdravotnictví, což je již samo o sobě velkým přínosem z hlediska předávání zkušeností. Příští ročník se bude konat v listopadu 2010.

Ohodnoťte tento článek!