Nadváha a obezita

Autorka článku popisuje nadváhu a obezitu, tedy nadměrné množství tuku v těle, které v současnosti představují celosvětový problém. Na vznik obezity má velký vliv životospráva a způsob stravování. V článku jsou popsány i komplikace a léčba obezity a jednoduchý způsob, jak zjistit nadváhu. Klíčová slova: obezita, komplikace, léčba, životospráva, redukce váhy

SUMMARY
The author of the article describes overweight and obesity, or excessive amount of fat in the body, which has become a worldwide problem. The obesity is very much influenced by lifestyle and eating habits. The text includes complications, treatment and a simple method how to assess obesity. Key words: obesity, complications, treatment, life style, weight reduction

Pro nadváhu a obezitu je charakteristické nadměrné množství tukové tkáně v těle. Jde o chronické onemocnění, které se vyskytuje u lidí na celé zeměkouli, a to jak v rozvinutých, tak i v některých rozvojových zemích. Postihuje děti i dospělé a v současné době se stává zdravotním problémem lidstva, který nabývá charakteru epidemie.

V České republice trpí celkem asi 66 % mužů a 54 % žen ve věku od 20 do 65 let nadváhou nebo obezitou, tzn., že mají hmotnostní index, tj. Body Mass Index (BMI), nad 25. Skutečně otylých (tedy s BMI nad 30) je 16,3 % mužů a 20,2 % žen. Jen mezi dospělými je v naší republice obézních více než milion osob, což je velmi varující počet. Otylost však není problémem pouze v naší zemi. Například ve Velké Británii se obezita vyskytuje u 15 % mužů a 16,5 % žen. V USA je obézních 19,7 % mužů a 24,7 % žen. Alarmující je fakt, že výskyt obezity stále roste. Ve Spojených státech amerických se výskyt obezity v letech 1960–1991 u mužů zdvojnásobil, u žen stoupl o 10 %, ve Velké Británii se zdvojnásobil od roku 1980 do roku 1995. Také v ČR výskyt otylosti stoupá. Na vznik obezity má vliv dědičnost a prostředí. Dědičnost se podílí přibližně z 25–40 %.

Dědičnost se přitom uplatňuje různým způsobem, například rozdílnou schopností spalovat základní živiny (zejména tuky), velikostí výdeje energie v klidu a po jídle, stupněm spontánní pohybové aktivity a přednostním výběrem některých chutí. Na vzniku obezity se mohou také podílet rodinné zvyklosti, například výběr a množství konzumované potravy, sklony k pohybu a cvičení atd. Vliv prostředí se uplatňuje sedavým způsobem života, přejídáním nebo oběma najednou. Obezita často vzniká v prostředí, které je technicky vyvinuté, mechanizované, vyžaduje jen malou fyzickou námahu a umožňuje volný přístup k potravinám. Důsledkem těchto vlivů je vznik nerovnováhy mezi příjmem potravy a výdejem energie, což způsobí otylost.

Klasifikace obezity

Stanovení BMI je nejjednodušším způsobem, jak zhodnotit stav výživy. Vypočítáme jej z tělesné hmotnosti v kilogramech a výšky v metrech: BMI = hmotnost/výška na druhou. Příklad výpočtu: osoba o hmotnosti 80 kg a výšce 160 cm – 80/1,62 = 31,25 BMI. Tato osoba se tedy pohybuje v pásmu obezity I. stupně. Dalším ukazatelem je rozložení tuku v těle. Nadměrné nahromadění tuku v břiše (obezita typu jablka, tj. „mužský“ typ obezity) výrazně zvyšuje riziko vzniku komplikací obezity. Nejjednodušší metodou ke stanovení množství tuku na břiše je změření obvodu pasu. Pas měříme v polovině mezi spodním okrajem dolního žebra a horním okrajem pánevní kosti, krejčovský metr přikládáme v horizontální rovině (jako opasek).

Tabulka 1: Klasifikace obezity

Komplikace obezity

Lidé trpící nadváhou a obezitou mívají často závažná metabolická a oběhová onemocnění, jako jsou například ICHS, zvýšené riziko AIM a CMP, ateroskleróza mozkových tepen, ateroskleróza končetinových tepen nebo jiné projevy aterosklerózy, varixy, porušená glukózová tolerance či DM 2. typu a dna. Obézní lidé mívají zvýšený krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu v krvi a nízkou hladinu HDL cholesterolu, zvýšenou hladinu triglyceridů a kyseliny močové. Mezi další častá onemocnění patří gynekologické problémy, žlučníkové kameny a jejich komplikace, brániční kýla a některé nádory, jako je karcinom dělohy nebo prsu, prostaty a tlustého střeva, opakované krátké zástavy dýchání ve spánku (syndrom spánkové apnoe). Objevují se také onemocnění pohybového aparátu, protože zvýšená mechanická zátěž způsobuje vznik artrózy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů, hrudní a bederní páteře. Obézní lidé také častěji trpí plísňovými onemocněními, zapářkou v místech tukových záhybů, objevují se u nich strie, celulitida, otoky, hojení ran je pomalejší.

S obezitou se pojí také psychické obtíže. Tito lidé mívají nízké sebevědomí, časté je sebeobviňování, deprese, úzkosti, které se mohou postupně stát nezvladatelné a omezují běžné fungování. S psychickými obtížemi souvisejí i sexuální problémy, jako například impotence, nebo nepřiměřený stud, který ovlivňuje sexuální život partnerů.

Tabulka 2: Obvod pasu a prevence vzniku zdravotních komplikací

Zvyšuje se také riziko operačního výkonu z důvodu horšího hojení ran a náhlé smrti. Operační stoly jsou konstruovány na váhu asi 120–130 kg, což komplikuje operační výkony u obézních pacientů. Obézní lidé mívají také v průměru 2krát delší pracovní neschopnost než lidé s normální váhou.
Po redukci hmotnosti mohou obézní pacienti s metabolickými a oběhovými potížemi počítat s příznivým účinkem projevujícím se nejenom snížením potřebné dávky léků, ale v mnoha případech i s prodloužením délky života. Výrazně se sníží také riziko vzniku komplikací vyplývajících z aterosklerotických změn cév.

Léčba

Léčba obezity spočívá ve změně životosprávy a redukci váhy ve smyslu úpravy jídelníčku a přiměřeného pohybu. V některých případech, především u morbidně obézních, může být řešením chirurgický zákrok spočívající v bandáži žaludku, což vede k omezení přísunu jídla, a tím pádem i energie.


O autorovi: Julie Gajdácsová, interní oddělení, Nemocnice Ostrov interní oddělení, Nemocnice Ostrov (Jujik. Karolinka@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!