Nápor na psychiku

V kongresovém centru pražského IKEM proběhla 20. 5. 2010 odborná konference Společnosti instrumentářek nazvaná Psychická zátěž v práci sestry.

Konference se zabývala prací sester na operačních sálech, které zažívají úmrtí pacienta na operačním sále či se podílejí na multiorgánových odběrech, nebo těch, které pracují v tkáňové bance. Témata přednášek se jednak zabývala skutečně mimořádně vypjatými situacemi práce sester, jednak nabízela i způsoby, jak stres a psychickou zátěž řešit. Proto vedle přednášek zabývajících se odběry tkání a orgánů zazněly i příspěvky psychologa a duchovního, s J. Římsovou si všichni účastníci dokonce i zacvičili.


O autorovi: Mgr. Jana Wichsová, COS dosp., FN Motol

Ohodnoťte tento článek!