Národní cena za kvalitu

Poskytování zdravotních a sociálních služeb a zavádění systémů hodnocení kvality k sobě v dnešní době již neodmyslitelně patří. Doby, kdy pojetí kvality patřilo v mysli mnoha zdravotníků k pojmům ryze technickým a ve zdravotnictví nereálným, jsou již nenávratně pryč. Poskytování kvalitní služby v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb je cílem mnoha ředitelů, vedoucích pracovníků a manažerů kvality.

Jednou z forem hodnoticích systémů kvality je bezesporu také certifikace zdravotnického zařízení metodou shody managementu kvality s normou ISO 9001:2008.

Obrovskou výhodou tohoto systému je, že se přizpůsobuje procesům, které si nastavuje zdravotnické zařízení podle svých možností a potřeb. Tyto procesy definuje podle požadavků mezinárodně platné normy a následně se sleduje shoda nastaveného systému s tím, jak procesy probíhají v praxi. Mezinárodní norma definuje, jaké procesy musí být nastavené, ale nechává zařízení možnost vlastní realizace procesu.

Další velkou výhodou je možnost dalšího růstu a využití oblastí pro zlepšení, což může směřovat až k Národní ceně za kvalitu, kterou vyhlašuje každý rok Rada ČR pro kvalitu v rámci Programu národní ceny kvality. Organizátorem Národní ceny kvality je Sdružení pro oceňování kvality. Odborným garantem Národní ceny kvality je Česká společnosti pro jakost.

V letošním ročníku se stala mimořádná událost. Letos poprvé v historii Národní ceny kvality a poprvé v historii ošetřovatelství byla udělena tato prestižní cena sestře.

10. listopadu 2011 ve Španělském sále Pražského hradu obdržela toto nejvyšší ocenění Mgr. Bohumila Hajšmanová, ředitelka agentury domácí péče Domovinka v Plzni. Národní cena za kvalitu jí byla udělena za dlouholetou pečlivou a profesionální péči o pacienty, profesionální vedení agentury poskytující ošetřovatelskou a sociální péči potvrzenou udělením certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2008. Agentura pod jejím vedením dlouhodobě plní všechna kritéria poskytované péče vyplývající z definice normy.

Oceněná Mgr. B. Hajšmanová je na snímku první zprava

Mgr. Bohumila Hajšmanová a kolektiv agentury si ocenění zaslouží, věnují péči o své klienty mimořádnou pozornost, mají definované veškeré postupy při práci, sledují spokojenost svých klientů, jejich rodinných příslušníků a také indikujících lékařů. Management zařízení pečuje o své zaměstnance metodou sledování jejich spokojenosti a věnuje pozornost i jejich kontinuálnímu vzdělávání a motivaci.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!