Naše pracoviště Dětské kardiocentrum

Dětské kardiocentrum, založené v roce 1977, je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou kardiovaskulárních onemocnění u dětí. Kromě vlastní kardiologické a kardiochirurgické činnosti provádí vyšetřování plicních funkcí u dětí s kardiopulmonálním onemocněním a diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění v prenatálním období. Řeší problém epidemiologie a prevence srdečních onemocnění v dětském věku.

Participuje na pediatrickém transplantačním programu a diagnostice v léčbě vrozených srdečních vad u dospělých. Zabývá se klinickým výzkumem a ve spolupráci s Akademií věd ČR, i základním výzkumem v oblasti vývojové kardiologie. Podílí se na pregraduální a postgraduální výuce v oblasti dětské kardiologie a kardiovaskulární chirurgie, kardiorespirační fyziologie, dětské echografie a prenatální kardiologie.

Kardiocentrum se člení na oddělení dětské kardiologie s jednotkou intenzívní péče a ambulantní částí, oddělení kardiovaskulární chirurgie s jednotkou pooperační resuscitační péče, oddělení kardiopulmonální funkční diagnostiky s katetrizačním sálem a pracovištěm prenatální kardiologie a oddělení experimentální kardiologie společné s Fyziologickým ústavem AV ČR.

Ročně je v Kardiocentru přijato přibližně 750 dětí s kardiovaskulárním onemocněním. Průměrná ošetřovací doba je 10 až 11 dnů. Počet srdečních operací se pohybuje kolem 430, dalších chirurgických výkonů je asi 200. Ambulantně je vyšetřeno ročně více než 3500 pacientů, konziliárních vyšetření v rámci dětských oddělení Motolské nemocnice jsou stovky. Počet katetrizačních výkonů je okolo 300, z toho polovina intervenčních (valvuloplastiky, uzávěry defektů, angioplastiky, balonkové septostomie, stenty apod.). Echokardiografických vyšetření se provádí více než 7000, fetálních okolo 500 ročně. Počty ekg vyšetření se pohybují okolo pěti tisíc. Holterovských monitorací včetně zátěže přes 1000, izotopových vyšetření včetně zátěžových 300 ročně, vyšetření jednotlivých plicních funkcí včetně zátěžových několik tisíc ročně.

Spektrum diagnostických a léčebných výkonů odpovídá světovému standardu a zahrnuje veškerá kardiovaskulární onemocnění u dětí. Svými výsledky (úmrtnost kardiochirurgických pacientů 0,8 % v roce 1999) představuje absolutní světovou špičku.

Pro pracoviště je charakteristický neinvazívní diagnostický přístup (80 % dětí je operováno bez předchozí srdeční katetrizace a angiografie) a zcela volný přístup rodičů a příbuzných k hospitalizovaným dětem. Kardiocentrum se soustřeďuje na prenatální diagnostiku srdečních onemocnění s porody ohrožených dětí ve FN v Motole a na katetrizační léčbu, která u řady srdečních vad nahrazuje srdeční operace.

Kardiocentrum má v současnosti 2 operační sály a celkem 33 lůžek, z toho 21 standardních a 12 intenzívních (6 JIP lůžkového oddělení a 6 pooperačních resuscitačních). Počty neodpovídají potřebám.

Kardiocentrum má celkem 122 zaměstnanců (bez pracovníků AV ČR), z toho 25 lékařů, 6 jiných odborných pracovníků – nelékařů a 78 sester. (Pozn. redakce – Ke dni uzávěrky tohoto čísla.)

Dětské kardiocentrum úzce spolupracuje s Kardioklubem – dobrovolnou organizací sdružující rodiče a přátele dětí se srdečním onemocněním. Činnost Kardiocentra je podporována Nadačním fondem Dětské srdce.

Fota Vladimír Brada

Participuje na pediatrickém transplantačním programu a diagnostice v léčbě vrozených srdečních vad u dospělých. Zabývá se klinickým výzkumem a ve spolupráci s Akademií věd ČR, i základním výzkumem v oblasti vývojové kardiologie. Podílí se na pregraduální a postgraduální výuce v oblasti dětské kardiologie a kardiovaskulární chirurgie, kardiorespirační fyziologie, dětské echografie a prenatální kardiologie.

Kardiocentrum se člení na oddělení dětské kardiologie s jednotkou intenzívní péče a ambulantní částí, oddělení kardiovaskulární chirurgie s jednotkou pooperační resuscitační péče, oddělení kardiopulmonální funkční diagnostiky s katetrizačním sálem a pracovištěm prenatální kardiologie a oddělení experimentální kardiologie společné s Fyziologickým ústavem AV ČR.

Ročně je v Kardiocentru přijato přibližně 750 dětí s kardiovaskulárním onemocněním. Průměrná ošetřovací doba je 10 až 11 dnů. Počet srdečních operací se pohybuje kolem 430, dalších chirurgických výkonů je asi 200. Ambulantně je vyšetřeno ročně více než 3500 pacientů, konziliárních vyšetření v rámci dětských oddělení Motolské nemocnice jsou stovky. Počet katetrizačních výkonů je okolo 300, z toho polovina intervenčních (valvuloplastiky, uzávěry defektů, angioplastiky, balonkové septostomie, stenty apod.). Echokardiografických vyšetření se provádí více než 7000, fetálních okolo 500 ročně. Počty ekg vyšetření se pohybují okolo pěti tisíc. Holterovských monitorací včetně zátěže přes 1000, izotopových vyšetření včetně zátěžových 300 ročně, vyšetření jednotlivých plicních funkcí včetně zátěžových několik tisíc ročně.

Spektrum diagnostických a léčebných výkonů odpovídá světovému standardu a zahrnuje veškerá kardiovaskulární onemocnění u dětí. Svými výsledky (úmrtnost kardiochirurgických pacientů 0,8 % v roce 1999) představuje absolutní světovou špičku.

Pro pracoviště je charakteristický neinvazívní diagnostický přístup (80 % dětí je operováno bez předchozí srdeční katetrizace a angiografie) a zcela volný přístup rodičů a příbuzných k hospitalizovaným dětem. Kardiocentrum se soustřeďuje na prenatální diagnostiku srdečních onemocnění s porody ohrožených dětí ve FN v Motole a na katetrizační léčbu, která u řady srdečních vad nahrazuje srdeční operace.

Kardiocentrum má v současnosti 2 operační sály a celkem 33 lůžek, z toho 21 standardních a 12 intenzívních (6 JIP lůžkového oddělení a 6 pooperačních resuscitačních). Počty neodpovídají potřebám.

Kardiocentrum má celkem 122 zaměstnanců (bez pracovníků AV ČR), z toho 25 lékařů, 6 jiných odborných pracovníků – nelékařů a 78 sester. (Pozn. redakce – Ke dni uzávěrky tohoto čísla.)

Dětské kardiocentrum úzce spolupracuje s Kardioklubem – dobrovolnou organizací sdružující rodiče a přátele dětí se srdečním onemocněním. Činnost Kardiocentra je podporována Nadačním fondem Dětské srdce.

Ohodnoťte tento článek!